Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cyfrifiadura Creadigol

BSc (Anrh)
Cyfrifiadura Creadigol

Côd UCAS
I478
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Mae ein gradd cyfrifiadura creadigol wedi cael ei gynllunio i roi mewnwelediad ichi ar ffyrdd creadigol o ddatblygu'ch dealltwriaeth o dechnegau a defnyddiau cynrychioladau rhyngweithiol, gweledol a sain.

 

Cwrs aml-ddisgyblaethol yw hwn sy'n cwmpasu yr holl agweddau ar dechnolegau amlgyfrwng cyfredol a rhai newydd, egwyddorion dylunio gwybodaeth ar gyfer cyfathrebu eff eithiol a dulliau o ddatblygu a rheoli meddalwedd. Mae'n pwysleisio datrys problemau yn greadigol a sgiliau rheoli prosiect, yn ogystal ag agweddau esthetig a thechnegol y cyfrwng.

 

Mae datblygu'r sgiliau hanfodol y mae cyflogwyr yn y diwydiant hwn yn chwilio amdanynt yn bwyslais drwy gydol y cwrs ac mae'n cael ei brofi drwy brosiectau ymarferol. Mae'r rhain yn helpu i sicrhau bod eich meddwl yn parhau'n flaengar ac yn rhoi'r hyder ichi y byddwch yn gallu cadw i fyny gyda'r newid cyflym sy'n digwydd yn y maes hwn.

 

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu am egwyddorion y cyfryngau digidol, gan roi sylfaen i chi fynd ymlaen ac archwilio syniadau a chysyniadau dylunio. Byddwch yn ymchwilio i ystod eang o elfennau yn y cyfryngau digidol a’u cymwysiadau gan gynnwys graffeg 2D a 3D, animeiddio, rhyngweithio pobl â chyfrifiaduron, creu a dylunio gwefan, golygu fideo a chysyniadau sain. Byddwch yn gallu defnyddio amrywiaeth eang o becynnau meddalwedd yn y cyfryngau digidol, ac yn gallu cymhwyso’r rhain i gynhyrchu amrywiaeth o fathau gwahanol o gyfryngau digidol. Byddwch hefyd yn gallu integreiddio’r mathau hyn o gyfryngau i gynhyrchu safleoedd gwe soffistigedig.

 

Yn ogystal, byddwch yn datblygu sgiliau i reoli a chynhyrchu arteff actau mewn prosiectau mawr, gan weithio ar eich pen eich hun ac o fewn grwpiau mwy.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Cyfrifiadura Creadigol (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS: l477

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top