GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Cwnsela Plant a Phobl Ifanc blwyddyn atodol

Cwnsela Plant a Phobl Ifanc blwyddyn atodol

ehangwch

eich cymwyster i radd BSc


arbenigwch

datblygwch wybodaeth arbenigol o gwnsela plant


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: Amh

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: Amh

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cwnsela mewn ysgolion wedi’i ymgorffori ym mholisi addysg a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Mewn ymateb i’r galw cyfredol o gwrdd â safonau hyfforddi ym meysydd cwnsela a seicotherapi yn y DU, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datblygu’r radd atodol arloesol yma ar gyfer cwnselwyr cymwysedig.

 

Os ydych yn gwnselydd neu’n seicotherapydd gyda chymhwyster lefel Diploma, ac yr hoffech ddatblygu eich ymarfer gydag arbenigedd mewn gweithio gyda phlant a phobl Ifanc, efallai mai dyma’r cwrs i chi.

 

Y mae hefyd yn bosibl cymryd modiwlau craidd COU610 a COU612 fel DPP unigol (yn dibynnu ar y nifer o fyfyrwyr).

 

Bydd gofyn i’r myfyrwyr fod mewn gwaith (gwirfoddol neu gyflogedig) lle maent yn gweithio gyda grŵp o gleientiaid sy’n briodol i’w llwybr dewisol (llwybr Plant a Phobl Ifanc neu Oedolion). Bydd hyn yn ofyniad i gwblhau’r holl fodiwlau sy’n arwain at wobrwyo naill ai’r BSc (Anrh) mewn Cwnsela (Plant a Phobl Ifanc) neu’r BSc (Anrh) Cwnsela (Oedolion) yn llwyddiannus.

 

 367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top