Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cwnsela Plant a Phobl Ifanc blwyddyn atodol

BSc (Anrh)
Cwnsela Plant a Phobl Ifanc blwyddyn atodol

Côd UCAS
Amh
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
Amh
Hyd y Cwrs
1 Fl (RhA)
Côd y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cwnsela mewn ysgolion wedi’i ymgorffori ym mholisi addysg a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Mewn ymateb i’r galw cyfredol o gwrdd â safonau hyfforddi ym meysydd cwnsela a seicotherapi yn y DU, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datblygu’r radd atodol arloesol yma ar gyfer cwnselwyr cymwysedig.

 

Os ydych yn gwnselydd neu’n seicotherapydd gyda chymhwyster lefel Diploma, ac yr hoffech ddatblygu eich ymarfer gydag arbenigedd mewn gweithio gyda phlant a phobl Ifanc, efallai mai dyma’r cwrs i chi.

 

Y mae hefyd yn bosibl cymryd modiwlau craidd COU610 a COU612 fel DPP unigol (yn dibynnu ar y nifer o fyfyrwyr).

 

Bydd gofyn i’r myfyrwyr fod mewn gwaith (gwirfoddol neu gyflogedig) lle maent yn gweithio gyda grŵp o gleientiaid sy’n briodol i’w llwybr dewisol (llwybr Plant a Phobl Ifanc neu Oedolion). Bydd hyn yn ofyniad i gwblhau’r holl fodiwlau sy’n arwain at wobrwyo naill ai’r BSc (Anrh) mewn Cwnsela (Plant a Phobl Ifanc) neu’r BSc (Anrh) Cwnsela (Oedolion) yn llwyddiannus.

 

 367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top