Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cwnsela Plant a Phobl Ifanc blwyddyn atodol

BSc (Anrh)
Cwnsela Plant a Phobl Ifanc blwyddyn atodol

Côd UCAS: Amh

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: Amh

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cwnsela mewn ysgolion wedi’i ymgorffori ym mholisi addysg a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Mewn ymateb i’r galw cyfredol o gwrdd â safonau hyfforddi ym meysydd cwnsela a seicotherapi yn y DU, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datblygu’r radd atodol arloesol yma ar gyfer cwnselwyr cymwysedig.

 

Os ydych yn gwnselydd neu’n seicotherapydd gyda chymhwyster lefel Diploma, ac yr hoffech ddatblygu eich ymarfer gydag arbenigedd mewn gweithio gyda phlant a phobl Ifanc, efallai mai dyma’r cwrs i chi.

 

Y mae hefyd yn bosibl cymryd modiwlau craidd COU610 a COU612 fel DPP unigol (yn dibynnu ar y nifer o fyfyrwyr).

 

Bydd gofyn i’r myfyrwyr fod mewn gwaith (gwirfoddol neu gyflogedig) lle maent yn gweithio gyda grŵp o gleientiaid sy’n briodol i’w llwybr dewisol (llwybr Plant a Phobl Ifanc neu Oedolion). Bydd hyn yn ofyniad i gwblhau’r holl fodiwlau sy’n arwain at wobrwyo naill ai’r BSc (Anrh) mewn Cwnsela (Plant a Phobl Ifanc) neu’r BSc (Anrh) Cwnsela (Oedolion) yn llwyddiannus.

 

 367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top