GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Hons) Cwnsela Oedolion

Cwnsela Oedolion

ehangwch

eich cymwyster i radd BSc


arbenigwch

datblygwch wybodaeth arbenigol o gwnsela oedolion


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Gan ymateb i'r galw am fwy o broffesiynoli ym maes cwnsela a seicotherapi ym Mhrydain – mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datblygu'r radd atodol arloesol hon ar gyfer cwnsleriaid cymwys.

 

Os ydych yn Cwnselydd/Seicotherapydd sydd wedi'i gymhwyso i lefel Diploma, ac yn dymuno datblygu eich ymarfer drwy gael lefel uwch o gymwysterau a sgiliau arbenigol mewn gweithio gydag oedolion, yna gallai'r radd atodol fod yn ddelfrydol i chi.

 

Mae hefyd yn bosibl i gymryd unrhyw un o'r modiwlau'n unigol fel DPP (yn amodol ar gael niferoedd hyfyw).

 

Bydd gofyn i fyfyrwyr fod mewn gwaith (gwirfoddol neu gyflogedig) lle maent yn gweithio gyda grŵp o gleientiaid sy'n briodol i'r llwybr o'u dewis (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc). Bydd hyn yn ofyniad i gwblhau'r holl fodiwlau'n llwyddiannus a fydd yn arwain at ddyfarnu naill ai BSc (Anrh) mewn Cwnsela (Oedolion) neu BSc (Anrh) Cwnsela (Plant a Phobl Ifanc).

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top