GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Hons) Cwnsela Oedolion

Cwnsela Oedolion

ehangwch

eich cymwyster i radd BSc


arbenigwch

datblygwch wybodaeth arbenigol o gwnsela oedolion


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Gan ymateb i'r galw am fwy o broffesiynoli ym maes cwnsela a seicotherapi ym Mhrydain – mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datblygu'r radd atodol arloesol hon ar gyfer cwnsleriaid cymwys.

 

Os ydych yn Cwnselydd/Seicotherapydd sydd wedi'i gymhwyso i lefel Diploma, ac yn dymuno datblygu eich ymarfer drwy gael lefel uwch o gymwysterau a sgiliau arbenigol mewn gweithio gydag oedolion, yna gallai'r radd atodol fod yn ddelfrydol i chi.

 

Mae hefyd yn bosibl i gymryd unrhyw un o'r modiwlau'n unigol fel DPP (yn amodol ar gael niferoedd hyfyw).

 

Bydd gofyn i fyfyrwyr fod mewn gwaith (gwirfoddol neu gyflogedig) lle maent yn gweithio gyda grŵp o gleientiaid sy'n briodol i'r llwybr o'u dewis (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc). Bydd hyn yn ofyniad i gwblhau'r holl fodiwlau'n llwyddiannus a fydd yn arwain at ddyfarnu naill ai BSc (Anrh) mewn Cwnsela (Oedolion) neu BSc (Anrh) Cwnsela (Plant a Phobl Ifanc).

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top