Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cwnsela Oedolion

BSc (Hons)
Cwnsela Oedolion

ehangwch

eich cymwyster i radd BSc


arbenigwch

datblygwch wybodaeth arbenigol o gwnsela oedolion


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Gan ymateb i'r galw am fwy broffesiynoli ym maes cwnsela a seicotherapi ym Mhrydain – mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datblygu'r radd atodol hon ar gyfer cwnselwyr cymwys.

 

Os ydych yn Cwnselydd/Seicotherapydd sydd wedi'i gymhwyso i lefel Diploma, ac yn dymuno datblygu eich ymarfer drwy gael lefel uwch o gymwysterau a sgiliau arbenigol mewn gweithio gydag oedolion, yna gallai'r radd atodol fod yn ddelfrydol i chi.

 

Mae hefyd yn bosibl i gymryd unrhyw un o'r modiwlau'n unigol fel DPP (yn amodol ar gael niferoedd hyfyw).

 

Bydd gofyn i fyfyrwyr fod mewn gwaith (gwirfoddol neu gyflogedig) lle maent yn gweithio gyda grŵp o gleientiaid sy'n briodol i'r llwybr o'u dewis (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc). Bydd hyn yn ofyniad i gwblhau'r holl fodiwlau'n llwyddiannus a fydd yn arwain at ddyfarnu naill ai BSc (Anrh) mewn Cwnsela (Oedolion) neu BSc (Anrh) Cwnsela (Plant a Phobl Ifanc).

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top