GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Dip HE Cwnsela

Cwnsela

1af yng Nghymru

ar gyfer boddhad cyffredinol*


450 awr

o gyswllt wyneb-i-wyneb gyda thîm y rhaglen


2il yn y DU

am gefnogaeth academaidd*


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae yna alw mawr am gwnsleriaid proffesiynol yn dilyn gwaith i broffesiynoleiddio'r maes yn y DU ynghyd â chynnwys cwnsela mewn ysgolion ym mholisi Llywodraeth Cymru.

Mae'r cwrs:

  • wedi'u hanelu at eich darparu gyda chymhwyster proffesiynol cyffredinol mewn cwnsela
  • i helpu unrhyw un sy'n gweithio yn y proffesiynau perthnasol drwy ychwanegu dealltwriaeth a sgiliau gwerthfawr
  • *mewn maes pwnc sydd yn gyntaf yng Nghymru ar gyfer boddhad cyffredinol gyda 100% (dadansoddiad PGW o ddata Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020 heb ei gyhoeddi)
  • *mewn maes pwnc sydd yn ail yn y DU ar gyfer cefnogaeth academaidd (dadansoddiad PGW o ddata Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020 heb ei gyhoeddi)
  • i baratoi chi ar gyfer gweithio gyda chleientiaid sy'n oedolion
  • yn cynnwys lleoliadau clinigol
  • wedi'i seilio ar y dull person-ganolog i alluogi chi i ddarparu perthnasau empathig, dilys a fydd yn datblygu rhyngweithio therapiwtig effeithiol
  • yn pwysleisio datblygiad personol, hunanymwybyddiaeth ac aeddfeded seicolegol y cwnsler dan hyfforddiant
  • yn datblygu'r gallu i ysgrifennu ac ymarfer yn adfyfyriol, i gymhwyso damcaniaeth i arfer, i ddeall a chymhwyso egwyddorion moesegol yn eich gwaith, a phroffesiynoldeb yn eich arfer
  • yn darparu 450 awr o gyswllt wyneb i wyneb dros 2 mlynedd

 

Gallwch hefyd ymgymryd â chwrs byr Cyflwyniad i Gwnsela

Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cychwyn astudio'r cwrs hwn ym mis Medi 2020. Bydd ceisiadau ar gyfer astudio o fis Medi 2021 yn agor ym mis Hydref 2020. 

 

367 x 83

Cwrdd â'r Staff


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top