Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cwnsela

Dip HE
Cwnsela

cyntaf

yng Nghymru am asesiad ac adborth*


450 awr

o gyswllt wyneb-i-wyneb gyda thîm y rhaglen


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae polisi Llywodraeth Cymru'n cynnwys darparu cwnsela mewn ysgolion, rgan ymateb i’r her yma – ac i’r galw am broffesiynoli mwy ar gwnsela a seicotherapi ym Mhrydain – mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn parhau i gynnig y cyrisiau poblogaidd hyn.

Nod y Diploma cychwynnol hwn yw darparu cymhwyster proffesiynol cyffredinol ichi mewn Cwnsela.

 

Gall y cwrs hwn helpu eich gyrfa drwy ychwanegu dealltwriaeth a sgiliau gwerthfawr i unrhyw un sy'n gweithio mewn proffesiynau cysylltiedig.

 

Mae ein cyrsiau wedi’u seilio’n llwyr ar yr agwedd person-ganolog er mwyn eich galluogi i ddarparu perthnasau empathig, dilys a fydd yn datblygu rhyngweithio therapiwtig.

 

Mae cynnwys a darpariaeth y cyrsiau yn seiliedig ar ddealltwriaeth gyfredol o ddamcaniaeth ac ymarfer Carl Rogers a chyfraniadau damcaniaethwyr eraill o fewn y dull therapiwtig. Mae'r rhain yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i Gendlin, Mearns a Thorne, Warner, Greenberg, Ricea Elliott.

 

Mae nifer o feysydd sy'n bwysig i fod yn gynghorwr cymwys / seicotherapydd. Mae'r rhain i gyd yn derbyn sylw o fewn y cwrs ac yn cynnwys: Pwyslais ar ddatblygiad personol, hunanymwybyddiaeth ac aeddfedrwydd seicolegol yr hyfforddai; datblygu'r gallu i ysgrifennu ac ymarfer fyfyriol, gan ddatblygu'r gallu i gymhwyso theori yn ymarferol; deall a chymhwyso egwyddorion moesegol yn eich gwaith; a phroffesiynoldeb yn ymarferol.

Gallwch hefyd ymgymryd â chwrs byr Cyflwyniad i Gwnsela

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top