GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Dip HE Cwnsela

Cwnsela

1af yn y DU

ar gyfer boddhad cyffredinol*


450 awr

o gyswllt wyneb-i-wyneb gyda thîm y rhaglen


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae yna alw mawr am gwnsleriaid proffesiynol yn dilyn gwaith i broffesiynoleiddio'r maes yn y DU ynghyd â chynnwys cwnsela mewn ysgolion ym mholisi Llywodraeth Cymru.

Mae'r cwrs:

  • wedi'u hanelu at eich darparu gyda chymhwyster proffesiynol cyffredinol mewn cwnsela
  • i helpu unrhyw un sy'n gweithio yn y proffesiynau perthnasol drwy ychwanegu dealltwriaeth a sgiliau gwerthfawr
  • mewn maes pwnc sydd yn gyntaf yng Nghymru ar gyfer asesiad ac adborth (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 heb ei gyhoeddi)
  • i baratoi chi ar gyfer gweithio gyda chleientiaid sy'n oedolion
  • yn cynnwys lleoliadau clinigol
  • wedi'i seilio ar y dull person-ganolog i alluogi chi i ddarparu perthnasau empathig, dilys a fydd yn datblygu rhyngweithio therapiwtig effeithiol
  • yn pwysleisio datblygiad personol, hunanymwybyddiaeth ac aeddfeded seicolegol y cwnsler dan hyfforddiant
  • yn datblygu'r gallu i ysgrifennu ac ymarfer yn adfyfyriol, i gymhwyso damcaniaeth i arfer, i ddeall a chymhwyso egwyddorion moesegol yn eich gwaith, a phroffesiynoldeb yn eich arfer
  • yn darparu 450 awr o gyswllt wyneb i wyneb dros 2 mlynedd

 

Gallwch hefyd ymgymryd â chwrs byr Cyflwyniad i Gwnsela

 

367 x 83


Cwrdd â'r Staff


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top