Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cwnsela

Dip HE
Cwnsela

Côd UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS

Hyd y Cwrs
2 FL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae polisi Llywodraeth Cymru'n cynnwys darparu cwnsela mewn ysgolion, rgan ymateb i’r her yma – ac i’r galw am broffesiynoli mwy ar gwnsela a seicotherapi ym Mhrydain – mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn parhau i gynnig y cyrisiau poblogaidd hyn.

Nod y Diploma cychwynnol hwn yw darparu cymhwyster proffesiynol cyffredinol ichi mewn Cwnsela.

 

Gall y cwrs hwn helpu eich gyrfa drwy ychwanegu dealltwriaeth a sgiliau gwerthfawr i unrhyw un sy'n gweithio mewn proffesiynau cysylltiedig.

 

Mae ein cyrsiau wedi’u seilio’n llwyr ar yr agwedd person-ganolog er mwyn eich galluogi i ddarparu perthnasau empathig, dilys a fydd yn datblygu rhyngweithio therapiwtig.

 

Mae cynnwys a darpariaeth y cyrsiau yn seiliedig ar ddealltwriaeth gyfredol o ddamcaniaeth ac ymarfer Carl Rogers a chyfraniadau damcaniaethwyr eraill o fewn y dull therapiwtig. Mae'r rhain yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i Gendlin, Mearns a Thorne, Warner, Greenberg, Ricea Elliott.

Yn ogystal, cwmpasir therapi chwarae a mynegiannol yng ngoleuni damcaniaeth ac ymarfer person-ganolog, ystyrir beirniadaethau a rhoddir sylw i ddatblygiadau cyfredol megis.

 

Mae nifer o feysydd sy'n bwysig i fod yn gynghorwr cymwys / seicotherapydd. Mae'r rhain i gyd yn derbyn sylw o fewn y cwrs ac yn cynnwys: Pwyslais ar ddatblygiad personol, hunanymwybyddiaeth ac aeddfedrwydd seicolegol yr hyfforddai; datblygu'r gallu i ysgrifennu ac ymarfer fyfyriol, gan ddatblygu'r gallu i gymhwyso theori yn ymarferol; deall a chymhwyso egwyddorion moesegol yn eich gwaith; a phroffesiynoldeb yn ymarferol.

Gallwch hefyd ymgymryd â chwrs byr Cyflwyniad i Gwnsela

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top