GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Dip HE Iechyd a lles cymdeithasol

Iechyd a lles cymdeithasol

cysylltiadau

gyda chyflogwyr lleol i sicrhau bod y dysgu'n berthnasol i ymarfer cyfredol


mentor

cynllun i gynnig cefnogaeth gan eich cyfoedion


lleoliadau

cyfleoedd profiad gwaith ar gael


Côd UCAS: 207G

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 64

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r meysydd gofal iechyd a chymdeithasol yn gynyddol integreiddio wrth symud tuag at ddarparu gwasanaethau iechyd, lles a gofal cymdeithasol di-dor a pherthnasol.

Canlyniad hyn yw rolau newydd ac arloesol o fewn darpariaeth trydydd sector, preifat ac awdurdod lleol. Mae'r rolau hyn yn galw am ddealltwriaeth o anghenion y rhai yn y gymuned, yn enwedig rhai gyda chyflyrau hir dymor, gofalwyr anffurfiol a rôl ataliol mentrau iechyd cyhoeddus.

Mae'r rhaglen

  • ar gyfer y rhai sy'n dymuno gweithio mewn iechyd a gofal cymdeithasol
  • ar gyfer rhai sydd eisoes yn gweithio yn y maes sydd eisiau'r wybodaeth ddamcaniaethol i sicrhau bod eu harfer yn gyfoes ac yn seiliedig ar dystiolaeth
  • wedi ei ddylunio i sicrhau bod gan bawb sy'n graddio CV lawn yn cynnig ystod eang o sgiliau i ddarpar gyflogwyr o fewn y sector
  • yn cynnwys profiad seiliedig ar waith gallwch deilwra i'ch maes/meysydd diddordeb
  • yn cynnig cynllun mentora cyfoedion

 

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top