GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu

dewis

i astudio'n hyblyg


lleoliad diwydiannol

Mae lleoliadau diwydiannol yn rhan hanfodol o’r rhaglen ac yn cynnig cyfleoedd posib am waith yn y dyfodol o fewn y diwydiant. 


achredu

gan Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB)


Côd UCAS: K222

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r diwydiant adeiladu’n un o sectorau cyflogaeth fwyaf y DU ac mae angen cyflenwad cyson o reolwyr i redeg prosiectau adeiladu a pheirianneg sifil o bob faint.

 

Mae’r radd BSc(Anrh) Rheoli Adeiladu’n gymhwyster delfrydol i’r rhai sydd eisiau cydnabyddiaeth o’u gwaith caled a’u harbenigedd mewn diwydiant adeiladu bywiog a heriol. 

 

 Ar y cwrs, gallwch:

  • astudio’n llawn neu ran amser
  • ehangu’ch diddordeb ac atgyfnerthu’ch dealltwriaeth o sut mae prosiectau’n cael eu creu, rheoli, adeiladu a’u gweithredu ar ôl eu cwblhau
  • manteisio ar opsiynau gyrfa amrywiol mewn rheolaeth adeiladu, a bod mor amrywiol neu arbenigol ac yr hoffwch wrth ddilyn eich uchelgeisiau ac amcanion personol. 

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Côd UCAS:18R7

 

 

367 x 83

CIOB logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top