Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Rheoli Adeiladu

BSc (Anrh)
Rheoli Adeiladu

dewis

i astudio'n hyblyg


cyswllt

gyda RICS ar gyfer llwybr cydymaith i aelodaeth


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: K222

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r diwydiant adeiladu'n dal i fod yn sector cryf yn economi'r DU. Os ydych chi'n chwilio am yrfa yn y maes hwn bydd ein gradd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i lwyddo wrth reoli prosiectau o bob maint.

Bydd ein gradd rheoli adeiladu'n eich paratoi ar gyfer ymarfer proffesiynol - gan gwmpasu popeth o dechnegau adeiladu traddodiadol a modern, rheoli prosiect ac iechyd a diogelwch ond hefyd yn y gyfraith, cynaliadwyedd, rheoli cleientiaid, rheoli busnes a diffygion a dirywiad. Byddwch yn dysgu sut i reoli safle adeiladu a fydd yn rhoi'r hyder ichi ymarfer ar ôl cwblhau'r cwrs.

Mae'r cwrs hwn:

  • yn gallu cael ei astudio llawn neu ran amser
  • yn cynnig mynediad uwch i'r rhai hynny gyda chymwysterau proffesiynol neu HNC perthnasol

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Côd UCAS:18R7

 

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top