GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu

dewis

i astudio'n hyblyg


lleoliad diwydiannol

Mae lleoliadau diwydiannol yn rhan hanfodol o’r rhaglen ac yn cynnig cyfleoedd posib am waith yn y dyfodol o fewn y diwydiant. 


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: K222

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r diwydiant adeiladu'n dal i fod yn sector cryf yn economi'r DU. Os ydych chi'n chwilio am yrfa yn y maes hwn bydd ein gradd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i lwyddo wrth reoli prosiectau o bob maint.

Bydd ein gradd rheoli adeiladu'n eich paratoi ar gyfer ymarfer proffesiynol - gan gwmpasu popeth o dechnegau adeiladu traddodiadol a modern, rheoli prosiect ac iechyd a diogelwch ond hefyd yn y gyfraith, cynaliadwyedd, rheoli cleientiaid, rheoli busnes a diffygion a dirywiad. Byddwch yn dysgu sut i reoli safle adeiladu a fydd yn rhoi'r hyder ichi ymarfer ar ôl cwblhau'r cwrs.

Mae'r cwrs hwn:

  • yn gallu cael ei astudio llawn neu ran amser
  • yn cynnig mynediad uwch i'r rhai hynny gyda chymwysterau proffesiynol neu HNC perthnasol

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Côd UCAS:18R7

 

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top