Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Rheoli Adeiladu

BSc (Anrh)
Rheoli Adeiladu

Côd UCAS
K222
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Rhagwelir y bydd y diwydiant adeiladu'n werth mwy na £140 biliwn yn 2017 ac felly mae'r diwydiant yn parhau i aros yn sector cryf yn economi'r DU. Os ydych chi'n chwilio am gyrfa yn y maes hwn bydd ein gradd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i lwyddo wrth reoli prosiectau o bob maint.

 

Bydd ein gradd rheoli adeiladu'n eich paratoi ar gyfer ymarfer proffesiynol - gan gwmpasu popeth o dechnegau adeiladu traddodiadol a modern, rheoli prosiect ac iechyd a diogelwch ond hefyd yn y gyfraith, cynaliadwyedd, rheoli cleientiaid, rheoli busnes a diffygion a dirywiad. Byddwch yn dysgu sut i reoli safle adeiladu a fydd yn rhoi'r hyder ichi ymarfer ar ôl cwblhau'r cwrs.

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Côd UCAS:18R7

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top