Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Rheoli Adeiladu

BSc (Anrh)
Rheoli Adeiladu

dewis

i astudio'n hyblyg


cyswllt

gyda RICS ar gyfer llwybr cydymaith i aelodaeth


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: K222

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r diwydiant adeiladu'n dal i fod yn sector cryf yn economi'r DU. Os ydych chi'n chwilio am gyrfa yn y maes hwn bydd ein gradd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i lwyddo wrth reoli prosiectau o bob maint.

 

Bydd ein gradd rheoli adeiladu'n eich paratoi ar gyfer ymarfer proffesiynol - gan gwmpasu popeth o dechnegau adeiladu traddodiadol a modern, rheoli prosiect ac iechyd a diogelwch ond hefyd yn y gyfraith, cynaliadwyedd, rheoli cleientiaid, rheoli busnes a diffygion a dirywiad. Byddwch yn dysgu sut i reoli safle adeiladu a fydd yn rhoi'r hyder ichi ymarfer ar ôl cwblhau'r cwrs.

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Côd UCAS:18R7

 

*Yn amodol ar ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

 

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top