Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cyfrifiadura

BSc (Anrh)
Cyfrifiadura

archrededig

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


Cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: I674

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae galw mawr am arbenigwyr Cyfrifiadura gan fod technoleg bellach yn chwarae rôl yn bron popeth a wnawn. Mae ein gradd cyfrifiadura'n cyfuno egwyddorion craidd y maes ag ymagwedd edrych ymlaen at gofleidio a gyrru datblygiadau newydd.

 

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cyffrous gyda eich sgiliau y mae mynd mawr amdanynt mewn rhaglennu cyfrifiadurol, datblygu cronfeydd data, rhwydweithio, datblygu gwefannau a dylunio systemau gwybodaeth. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol ar gyfer cael mynediad i sefydliadau sy'n mynnu cael graddedigion cyfrifiadura hyderus ac chanddynt sgiliau technegol datblygedig.

 

Ymhlith y pynciau y byddwch yn eu hastudio y mae: technolegau gwe, rheoli data, datblygu systemau, perthynas pobl â chyfrifiaduron a rheoli prosiectau TG. Mae yna hefyd fodiwlau opsiynol y gallwch eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn o'r cwrs sy'n cwmpasu dylunio rhyngweithiol, cyfryngau digidol, JavaScript, optimeiddio cronfeydd data, animeiddio, deallusrwydd artiffisial, technoleg gemau, a rheoli telathrebu.

Trwy astudio cyfrifiadura, byddwch yn datblygu nifer o sgiliau ymarferol fydd yn ddefnyddiol mewn unrhyw faes busnes, megis sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn effeithiol yn ogystal â dod i ddeall meddalwedd arbenigol. Byddwch yn magu profiad ymarferol yn sgil lleoliadau gwaith a gweithiau ar brosiectau bywyd go iawn fel rhan o'r cwrs.

Mae'r opsiwn o Flwyddyn Lleoliadau Diwydiant yn nodwedd ddiffiniol o'r rhaglen hon. Mae'n digwydd ym mlwyddyn 3 ac ar ôl hynny bydd myfyrwyr yn dychwelyd i gwblhau blwyddyn olaf y cwrs. Mae'r Flwyddyn Lleoliadau Diwydiant yn rhoi cyfle i fyfyrwyr datblygu profiad gwerthfawr o'r gweithle, rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd hyd yn hyn ar waith, a chaffael gwybodaeth a gallu newydd mewn lleoliad ymarferol.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Cyfrifiadura (gyda Lleoliad Diwydiant)

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Cyfrifiadura (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen). cod UCAS: I908.

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top