Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cyfrifiadura

BSc (Anrh)
Cyfrifiadura

Côd UCAS: I674

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae galw mawr am arbenigwyr Cyfrifiadura gan fod technoleg bellach yn chwarae rôl yn bron popeth a wnawn. Mae ein gradd cyfrifiadura'n cyfuno egwyddorion craidd y maes ag ymagwedd edrych ymlaen at gofleidio a gyrru datblygiadau newydd.

 

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cyffrous gyda eich sgiliau y mae mynd mawr amdanynt mewn rhaglennu cyfrifiadurol, datblygu cronfeydd data, rhwydweithio, datblygu gwefannau a dylunio systemau gwybodaeth. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol ar gyfer cael mynediad i sefydliadau sy'n mynnu cael graddedigion cyfrifiadura hyderus ac chanddynt sgiliau technegol datblygedig.

 

Ymhlith y pynciau y byddwch yn eu hastudio y mae: technolegau gwe, rheoli data, datblygu systemau, perthynas pobl â chyfrifiaduron a rheoli prosiectau TG. Mae yna hefyd fodiwlau opsiynol y gallwch eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn o'r cwrs sy'n cwmpasu dylunio rhyngweithiol, cyfryngau digidol, JavaScript, optimeiddio cronfeydd data, animeiddio, deallusrwydd artiffisial, technoleg gemau, a rheoli telathrebu.

Trwy astudio cyfrifiadura, byddwch yn datblygu nifer o sgiliau ymarferol fydd yn ddefnyddiol mewn unrhyw faes busnes, megis sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn effeithiol yn ogystal â dod i ddeall meddalwedd arbenigol. Byddwch yn magu profiad ymarferol yn sgil lleoliadau gwaith a gweithiau ar brosiectau bywyd go iawn fel rhan o'r cwrs.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Cyfrifiadura (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen).

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top