GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Cyfrifiadura

Cyfrifiadura

arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


Mynediad

i ganolfan deori busnes fewnol


Côd UCAS: I674

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae galw mawr am arbenigwyr cyfrifiadura wrth i dechnoleg bellach chwarae rôl yn bron popeth wnawn. Mae ein gradd cyfrifiadura'n cyfuno egwyddorion craidd y maes ag ymagwedd edrych ymlaen at gofleidio a gyrru datblygiadau newydd.

Mae'r maes pwnc yn gyntaf yng Nghymru am gyfleoedd dysgu a thrydydd yn y DU, ac wythfed yn y DU am gymorth academaidd (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi).

 Bydd myfyrwyr yn:

  • cael eu paratoi ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous gydag eich sgiliau mae llawer yn chwilio amdanynt mewn rhaglennu cyfrifiadurol, datblygu cronfeydd data, rhwydweithio, datblygu gwefannau a dylunio systemau gwybodaeth
  • datblygu sgiliau ymarferol sy'n ddefnyddiol mewn unrhyw faes busnes, megis datrys problemau, gwaith tîm, rheoli prosiect a sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn effeithiol a deall meddalwedd arbenigol
  • ennill profiad ymarferol trwy leoliadau gwaith a gweithio ar brosiectau bywyd go iawn.
  • cael yr opsiwn o Flwyddyn Lleoliad Diwydiant

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Cyfrifiadura (gyda Lleoliad Diwydiant) Cod UCAS:COIP

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Cyfrifiadura (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen). cod UCAS: I908.

 

367 x 83

BCS logo

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top