Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadureg

BSc (Anrh)
Cyfrifiadureg

archrededig

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 4R9B

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae Cyfrifiadura'n faes cyffrous, heriol a deinamig. Mae cyfrifiaduron yn rhan annatod o bob agwedd ar gymdeithas a bywyd modern. Mae technolegau cyfrifiadura newydd yn cael eu cyflwyno ar raddfa enfawr. O ganlyniad mae maes cyfrifiadureg yn datblygu ac yn newid yn barhaus ac yn gyflym.

Mae'r galw am raddedigion sy'n meddu ar yr wybodaeth, ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau cyfrifiadurol modern yn uchel.

Bydd y radd hon yn edrych ar y gyfrifiadureg sydd wrth graidd y technolegau sylfaenol sy'n treiddio fwyfwy i bob elfen o’n cymdeithas.

Mae'r cwrs:

  • â sgiliau cyflogadwyedd wrth ei wraidd - yn datblygu gweithio fel rhan o dîm, rheolaeth prosiect, cyfathrebu a meddwl yn greadigol
  • yn eich cyfarparu gyda'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i weithio fel peiriannydd proffesiynol ac/neu ymgynghorydd ym maes dylunio, cyflunio a rheoli systemau cyfrifiadurol
  • yn galluogi chi u weithio ar brosiectau dylunio ymarferol, gweithgareddau labordy a gwaith prosiect grŵp
  • yn rhoi'r cyfle i chi i weithio ar brosiect/lleoliad seiliedig ar waith byw
  • yn cynnwys opsiwn o Flwyddyn Lleoliadau Diwydiant
  • gyntaf yng Nghymru ar gyfer boddhad gyda'r addysgu (dadansoddiad PGW o ddata 2018 NSS heb ei gyhoeddi)
  • yn rhoi cyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO ac ennill achrediad CISCO

 

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda Lleoliad Diwydiant)

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs fel blwyddyn syflaen BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS:I345 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top