GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg*

Cyfrifiadureg*

Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


Mynediad

i ganolfan deori busnes fewnol


Côd UCAS: 4R9B

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae Cyfrifiadura'n faes cyffrous, heriol a deinamig. Mae cyfrifiaduron yn rhan annatod o bob agwedd ar gymdeithas a bywyd modern. Mae technolegau cyfrifiadura newydd yn cael eu cyflwyno ar raddfa enfawr. O ganlyniad mae maes cyfrifiadureg yn datblygu ac yn newid yn barhaus ac yn gyflym.

Mae'r galw am raddedigion sy'n meddu ar yr wybodaeth, ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau cyfrifiadurol modern yn uchel.

Bydd y radd hon yn edrych ar y gyfrifiadureg sydd wrth graidd y technolegau sylfaenol sy'n treiddio fwyfwy i bob elfen o’n cymdeithas.

Mae'r cwrs:

  • â sgiliau cyflogadwyedd wrth ei wraidd - yn datblygu gweithio fel rhan o dîm, rheolaeth prosiect, cyfathrebu a meddwl yn greadigol
  • yn eich cyfarparu gyda'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i weithio fel peiriannydd proffesiynol ac/neu ymgynghorydd ym maes dylunio, cyflunio a rheoli systemau cyfrifiadurol
  • yn galluogi chi u weithio ar brosiectau dylunio ymarferol, gweithgareddau labordy a gwaith prosiect grŵp
  • yn rhoi'r cyfle i chi i weithio ar brosiect/lleoliad seiliedig ar waith byw
  • yn cynnwys opsiwn o Flwyddyn Lleoliadau Diwydiant
  • yn rhoi cyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO ac ennill achrediad CISCO
  • cyntaf yng Nghymru a thrydydd yn y DU am gyfleoedd dysgu, ac wythfed yn y DU am gymorth academaidd (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddu)

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda Lleoliad Diwydiant) Cod UCAS: CSIP

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs fel blwyddyn syflaen BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS:I345 

 

*Yn amodol ar ail-achredu

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top