Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol

BSc (Anrh)
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol

archrededig

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: I567

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gofyn i fusnesau heddiw gael systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang - felly mae galw mawr am bobl â'r sgiliau i wneud i hyn ddigwydd.

 

Cwrs sydd  wedi’i drwytho mewn technoleg yw hwn sy'n cynnwys cymysgedd o fodiwlau technoleg, diogelwch a rhwydweithiau gyda llawer o gyfleoedd ymarferol.

 

Yn ogystal â datblygu gwybodaeth dechnegol  mae ein cwrs rhwydweithiau a diogelwch cyfrifiadurol hefyd yn dabtlygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol yn y diwydiant hwn megis gweithio mewn tîm, cyfathrebu a sgiliau busnes. Caiff y rhain eu datblygu drwy gyfleoedd i weithio ar brosiectau go-iawn.

Ceir pwyslais ar osod, diogelwch gweithredu a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn busnes a diwydianta byddwch yn dysgu hanfodion cyfathrebiadau data a sut i ddefnyddio'ch gwyboaeth i reoli dylunio, gweithredu, ffurfweddu, a gweithredu rhwydweithiau diogel yn broffesiynol a sut i ddynodi ystod o fygythiadau sylweddol i ddiogelwch rhwydweithiau a chreu a gweithredu strategaethau a mecanweithiau amddiffyn.

 

Cewch chi'r cyfle i gwblhau'r cymhwyster Aelod Cyswllt Rhwydwaith Ardystiedig Cisco (CCNA) wrth astudio am eich gradd a defnyddir offer blaengar Cisco Systems mewn sesiynau ymarferol.

 

Mae'r dewis o Flwyddyn Lleoliad Diwydiant yn brif nodwedd i'r rhaglen hon. Mae'n digwydd ym mlwyddyn 3 ac ar ôl hyn bydd myfyrwyr yn dychwelyd i gwblhau blwyddyn olaf y cwrs. Mae'r flwyddyn lleoliadau diwydiannol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad gwerthfawr o'r gweithle, rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd hyd yn hyn ar waith, a chaffael gwybodaeth a gallu newydd mewn lleoliad ymarferol.

 

Mae'r cwrs ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (gyda Lleoliad Diwydiant)

 


Gallwch hefyd ddewis i astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Hons) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol cod UCAS: I566

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top