Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol

BSc (Anrh)
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol

Côd UCAS
I567
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae gofyn i fusnesau heddiw gael systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang - felly mae galw mawr am bobl â'r sgiliau i wneud i hyn ddigwydd.

 

Cwrs sydd  wedi’i drwytho mewn technoleg yw hwn sy'n cynnwys cymysgedd o fodiwlau technoleg, diogelwch a rhwydweithiau gyda llawer o gyfleoedd ymarferol.

 

Yn ogystal â datblygu gwybodaeth dechnegol  mae ein cwrs rhwydweithiau a diogelwch cyfrifiadurol hefyd yn dabtlygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol yn y diwydiant hwn megis gweithio mewn tîm, cyfathrebu a sgiliau busnes. Caiff y rhain eu datblygu drwy gyfleoedd i weithio ar brosiectau go-iawn.

Ceir pwyslais ar osod, diogelwch gweithredu a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn busnes a diwydianta byddwch yn dysgu hanfodion cyfathrebiadau data a sut i ddefnyddio'ch gwyboaeth i reoli dylunio, gweithredu, ffurfweddu, a gweithredu rhwydweithiau diogel yn broffesiynol a sut i ddynodi ystod o fygythiadau sylweddol i ddiogelwch rhwydweithiau a chreu a gweithredu strategaethau a mecanweithiau amddiffyn.

 

Cewch chi'r cyfle i gwblhau'r cymhwyster Aelod Cyswllt Rhwydwaith Ardystiedig Cisco (CCNA) wrth astudio am eich gradd a defnyddir offer blaengar Cisco Systems mewn sesiynau ymarferol.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) 

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top