GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

MComp Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Y gyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


1af

yng Nghymru am foddhad addysgu*


Côd UCAS: 57KS

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd y cwrs hwn gyda chyflogadwyedd mewn golwg ac mae'n mwynhau buddion cysylltiadau diwydiant cryf gydag ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

Mae gennym hanes gwych ar gyfer cyflogaeth graddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio yn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

Elfen allweddol o'r cwrs yw ei bwyslais ar ddamcaniaeth ac ymarfer diwydiant safonol sy'n galluogi myfyrwyr i ennill profiad gwerthfawr drwy brosiectau byw, seminarau a digwyddiadau diwydiant.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad i hyfforddiant a gwybodaeth flaengar sy'n gysylltiedig â diwydiant.

 

367 x 83

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
BCS logo

Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top