GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

MComp Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Y gyntaf

yn y DU am foddhad cyffredinol*


100%

am foddhad cyffredinol*


Côd UCAS: 57KS

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd y cwrs hwn gyda chyflogadwyedd mewn golwg ac mae'n mwynhau buddion cysylltiadau diwydiant cryf gydag ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

Mae gennym hanes gwych ar gyfer cyflogaeth graddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio yn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

Elfen allweddol o'r cwrs yw ei bwyslais ar ddamcaniaeth ac ymarfer diwydiant safonol sy'n galluogi myfyrwyr i ennill profiad gwerthfawr drwy brosiectau byw, seminarau a digwyddiadau diwydiant.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad i hyfforddiant a gwybodaeth flaengar sy'n gysylltiedig â diwydiant.

 

367 x 83

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
BCS logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top