Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

MComp
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


Y gyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


1af

yng Nghymru am foddhad addysgu*


Côd UCAS: 57KS

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein cwrs MComp Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol yn eich galluogi i fynd â'ch cymhwyster i lefel meistr.  Mae'r pynciau a drafodir ar y cwrs wedi eu cynllunio i ddiwallu anghenion gwybodaeth a sgiliau diwydiant.

 

Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil a'r gallu i barhau'n gyfoes â'r technolegau diweddaraf yn ogystal â chael cipolwg ddwfn ar sut y mae Deallusrwydd Artiffisial yn cael ei ddefnyddio wrth ddatblygu gemau. Yn ogystal, byddwch yn ymchwilio i sut mae gemau cyfrifiadurol yn cael eu defnyddio a'u datblygu mewn amgylchedd symudol.

 

Mae gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam gysylltiadau diwydiant cryf sy'n creu cyfleoedd ar gyfer ymweliadau gan ac i sefydliadau ac i siaradwyr gwadd fod yn rhan gyson o'r cwrs. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu profiad gwerthfawr trwy brosiectau byw, seminarau diwydiant a digwyddiadau. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad i hyfforddiant a gwybodaeth blaengar sy'n gysylltiedig â diwydiant.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top