Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

MComp
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Côd UCAS
57KS
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
120
Hyd y Cwrs
4 blynedd (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein cwrs MComp Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol yn eich galluogi i fynd â'ch cymhwyster i lefel meistr.  Mae'r pynciau a drafodir ar y cwrs wedi eu cynllunio i ddiwallu anghenion gwybodaeth a sgiliau diwydiant.

 

Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil a'r gallu i barhau'n gyfoes â'r technolegau diweddaraf yn ogystal â chael cipolwg ddwfn ar sut y mae Deallusrwydd Artiffisial yn cael ei ddefnyddio wrth ddatblygu gemau. Yn ogystal, byddwch yn ymchwilio i sut mae gemau cyfrifiadurol yn cael eu defnyddio a'u datblygu mewn amgylchedd symudol.

 

Mae gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam gysylltiadau diwydiant cryf sy'n creu cyfleoedd ar gyfer ymweliadau gan ac i sefydliadau ac i siaradwyr gwadd fod yn rhan gyson o'r cwrs. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu profiad gwerthfawr trwy brosiectau byw, seminarau diwydiant a digwyddiadau. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad i hyfforddiant a gwybodaeth blaengar sy'n gysylltiedig â diwydiant.

 

 

 

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top