Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

BSc (Anrh)
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


Y gyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


1af

yng Nghymru am foddhad addysgu*


Côd UCAS: G451

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd y cwrs yma i ddatblygu sgiliau technegol datblygu gemau a rheolaeth prosiect cryf er mwyn mwyhau eich cyflogadwyedd. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau megis Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad parhaus i hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n berthnasol i ddiwydiant.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o ddim ond un ar ddeg hwb Tranzfuser rhanbarthol DU sydd wedi eu noddi a'u cefnogi gan Gronfa Gemau DU a Thalent Gemau DU. Mae ein canolfan deoriad busnes yn chwarae rôl allweddol mewn cefnogi'r cynllun yma ac mae'n gartref i sawl stiwdio gemau perchnogwyd gan fyfyrwyr.

Gyda mwy na degawd o efelychiad tu ôl iddo, mae'r cwrs:

  • yn mwynhau buddion cysylltiadau diwydiant agos gydag ymweliadau rheolaidd, siaradwyr gwadd, cyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol
  • yn datblygu'r sgiliau technegol sy'n tanategu dyluniad gemau, datblygiad a'r lein beipiau celf gemau
  • â hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n cyn myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU
  • yn darparu damcaniaeth ac ymarfer diwydiant safonol i alluogi myfyrwyr i gael profiad gwerthfawr yn y broses datblygiad gemau a rheolaeth stiwdio gemau
  • yn cynnig opsiwn Blwyddyn Lleoliad Diwydiant

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda Lleoliad Diwydiant)

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS I620 neu fel Gradd Meistr Integredig dros bedair blynedd MComp Datblygu Gemau Cyfrifiadurol cod UCAS 57KS

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top