Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol*

BSc (Anrh)
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol*

Wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


Y gyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


1af

yng Nghymru am foddhad addysgu*


Côd UCAS: G451

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)*

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o'r llefydd gorau yn y DU i astudio datblygiad gemau gyda boddhad cyffredinol myfyrwyr o 100% yn ôl ffigyrau mwyaf diweddar Unistats.*

Dyluniwyd y cwrs i ddatblygu sgiliau technegol datblygu gem a rheoli prosiect i fwyhau'ch cyflogadwyedd. Gyda mwy na degawd o esblygiad tu ôl iddi, mae'r cwrs yma'n buddio o gysylltiadau diwydiant cryf ac ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

Prif elfen o'r cwrs yw ei bwyslais ar y sgiliau technegol sy'n sail i ddylunio a datblygu gemau a'r biplinell celfyddyd gemau cyfrifiadurol.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o ddim ond unarddeg hwb rhanbarthol Tranzfuser yn y DU sy'n cael eu noddi a'u cefnogi gan y Gronfa Gemau DU a Dawn Gemau DU.

Rydym yn gweithio'n agos gyda mudiadau megis Gemau Cymru, BAFTA Cymru a'r Gymdeithas Cyfrifiadura Brydeinig i sicrhau bod ein myfyrwyr gyda mynediad i'r hyfforddiant a gwybodaeth diwydiant mwyaf diweddar.

* Roedd boddhad cyffredinol mewn rhaglenni 'gemau cyfrifiadur ac animeiddio' (gan gynnwys datblygiad gemau cyfrifiadur) yr uchaf yng Nghymru (dadansoddiad PGW o ddata NSS heb ei gyhoeddi 2018)

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda Lleoliad Diwydiant)* cod UCAS CGIP 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS I620 neu fel Gradd Meistr Integredig dros bedair blynedd MComp Datblygu Gemau Cyfrifiadurol cod UCAS 57KS

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top