GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol*

Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol*

Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Y gyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


1af

yng Nghymru am foddhad addysgu*


Côd UCAS: G451

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd y cwrs yma i ddatblygu sgiliau technegol datblygu gemau a rheolaeth prosiect cryf er mwyn mwyhau eich cyflogadwyedd. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau megis Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad parhaus i hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n berthnasol i ddiwydiant.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o ddim ond un ar ddeg hwb Tranzfuser rhanbarthol DU sydd wedi eu noddi a'u cefnogi gan Gronfa Gemau DU a Thalent Gemau DU. Mae ein canolfan deoriad busnes yn chwarae rôl allweddol mewn cefnogi'r cynllun yma ac mae'n gartref i sawl stiwdio gemau perchnogwyd gan fyfyrwyr.

Gyda mwy na degawd o efelychiad tu ôl iddo, mae'r cwrs:

  • yn mwynhau buddion cysylltiadau diwydiant agos gydag ymweliadau rheolaidd, siaradwyr gwadd, cyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol
  • yn datblygu'r sgiliau technegol sy'n tanategu dyluniad gemau, datblygiad a'r lein beipiau celf gemau
  • â hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n cyn myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU
  • yn darparu damcaniaeth ac ymarfer diwydiant safonol i alluogi myfyrwyr i gael profiad gwerthfawr yn y broses datblygiad gemau a rheolaeth stiwdio gemau
  • yn cynnig opsiwn Blwyddyn Lleoliad Diwydiant

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda Lleoliad Diwydiant) Cod UCAS: CGIP

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS I620 neu fel Gradd Meistr Integredig dros bedair blynedd MComp Datblygu Gemau Cyfrifiadurol cod UCAS 57KS

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo

Top