GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

ENILLWYR

Gwobrau Cronfa Gemau’r DU 2018 a terfynwyr yng Ngwobrau Grads in Games 2019


1af

yn y DU am foddhad cyffredinol*


100%

boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: G451

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Ymunwch â chwrs sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheoli prosiect cryf i gynyddu’ch cyflogadwyedd.

 

Bydd y tîm yn gweithio’n agos gyda sefydliadau fel Cronfa Gemau’r DU, Gemau Cymru a BAFTA Cymru i sicrhau bod gan ein myfyrwyr cyrch at hyfforddiant a gwybodaeth o’r radd flaenaf. Mae'r cwrs wedi'i achredu gan y Gymdeithas Cyfrifiadura Brydeinig. 

 

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw cartref y rhaglen arloesol Talent Gemau Cymru ac yn hwb Tranzfuser rhanbarthol, sydd wedi’i noddi a’i chefnogi gan Gronfa Gemau’r DU a Thalent Gemau’r DU. Mae’n ganolfan deoriad busnes yn gartref i sawl stiwdio lwyddiannus.  

 

Mae'r cwrs - sydd wedi esblygu dros ddegawd - yn rhoi cyfle i:

  • ddatblygu’r sgiliau technegol sydd yn tanategu dylunio gemau, rhaglenni a lein beipiau celf gemau technegol
  • elwa o ymgysylltiad diwydiant agos gydag ymweliadau cyson, siaradwyr gwadd, cyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol
  • ennill profiad a mewnwelediad gwerthfawr i’r broses ddatblygu gemau a rheolaeth stiwdio annibynnol
  • cael cymorth gan fentor personol gyda phrofiad datblygu gemau er mwyn datblygu’ch sgiliau a gwybodaeth
  • defnyddio’r ganolfan deoriad gemau a’r offer a thechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio datblygu arbenigol
  • datblygu portffolio a sgiliau cyflogadwyedd hollbwysig
  • yn cynnig opsiwn Blwyddyn Lleoliad Diwydiant

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda Lleoliad Diwydiant) Cod UCAS: CGIP

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS I620 neu fel Gradd Meistr Integredig dros bedair blynedd MComp Datblygu Gemau Cyfrifiadurol cod UCAS 57KS 

BCS logo
bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top