GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadudol a Mentergarwch

Dylunio Gemau Cyfrifiadudol a Mentergarwch

Enillwyr

Gwobrau Cronfa Gemau’r DU 2018


Terfynwyr

yng Ngwobrau Grads in Games 2019


Mynediad

i ganolfan deoriad busnes mewnol


Côd UCAS: GE17

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, busnes a chynhyrchu i chi fod yn arweinydd diwydiant yn y dyfodol.

 

Mae’r tîm yn gweithio’n agos hefo sefydliadau fel Cronfa Gemau’r DU, Gemau Cymru, BAFTA Cymru a’r Gymdeithas Cyfrifiadura Brydeinig i sicrhau bod gan ein myfyrwyr cyfle i fanteisio ar hyfforddiant a gwybodaeth o’r safon uchaf

 

Rydym yn cynnal y rhaglen arloesol Talent Gemau Cymru a hwb Tranzfuser rhanbarthol a noddir gan Gronfa Gemau’r DU a Thalent Gemau’r DU. Mae nifer o’n myfyrwyr yn berchen â stiwdios eu hunain (a leolir yn ein canolfan deoriad busnes) sydd wedi ennill gwobrau.

 

Mi fydd myfyrwyr ar y cwrs yn:

 

  • datblygu sgiliau sylfaenol mewn dylunio gemau yn ogystal â dechrau a rheoli buses
  • dysgu am y diwydiant gemau a’r offer a phlatfformau sydd yn hanfodol i lwyddiant
  • cael gwybodaeth a mewnwelediad gwerthfawr i’r broses ddatblygu gemau a rheoli stiwdio gemau annibynnol.
  • manteisio ar ymgysylltiad diwydiannol agos hefo ymweliadau rheolaidd, siaradwyr gwadd, cyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol
  • gweithio hefo mentor personol hefo profiad o ddatblygu gemau, i helpu datblygu’ch sgiliau a gwybodaeth
  • cael mynediad i’n ganolfan deoriad busnes a’r offer a thechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio arbenigol
  • datblygu portffolio proffesiynol a sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiannol yn 2019 BSc (Anrhydedd) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (gyda Lleoliad Diwydiannol) Cod UCAS: CEIP

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS: GEFY

  

367 x 83

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top