GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Dylunio Gemau a Mentergarwch

Dylunio Gemau a Mentergarwch

Mynediad

i ganolfan deori busnes mewnol


diwydiant

cysylltiadau diwydiant cadarn


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil


Côd UCAS: GE17

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs yma'n datblygu'r holl sgiliau dylunio technegol sydd angen ar gyfer datblygu gemau ynghyd â sgiliau busnes a rheolaeth gref i sicrhau eich bod yn seidbord.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau megis Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad parhaus i hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n berthnasol i ddiwydiant.

Mae'r cwrs:

  • yn mwynhau buddion cysylltiadau diwydiant agos gydag ymweliadau rheolaidd, siaradwyr gwadd, cyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol
  • â hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n cyn myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU
  • yn darparu damcaniaeth ac ymarfer diwydiant safonol i alluogi myfyrwyr i gael profiad gwerthfawr yn y broses datblygiad gemau a rheolaeth stiwdio gemau
  • yn rhoi mynediad i'n canolfan deoriad a'r offer a thechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio arbenigol datblygu gemau

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiannol yn 2019 BSc (Anrhydedd) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (gyda Lleoliad Diwydiannol) Cod UCAS: CEIP

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS: GEFY

  

367 x 83


Top