Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Dylunio Cyfansoddion (atodol)

BSc (Anrh)
Dylunio Cyfansoddion (atodol)

Côd UCAS
3Q82
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS

Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r defnydd o ddeunyddiau cyfansawdd wedi cynyddu'n ddirfawr dros yr ychydig ddegawdau diwethaf o ran defnyddiau diwydiannol. Mae deunyddiau cyfansawdd yn systemau cymhleth iawn sy'n cynnwys dwy neu fwy o fathau gwahanol o ddeunyddiau. Felly, mae dyluniad cyfansawdd yn broblem gymhleth a heriol sy'n cyfuno gwybodaeth am ddefnyddiau, y gallu i ddylunio a'r gallu i weithgynhyrchu cynnyrch cyfansawdd.

 

Mae'r BEng Dylunio Cyfansoddion (Atodol) wedi ei gynllunio i arfogi myfyrwyr â gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol hanfodol. Mae'r rhaglen yn rhoi trosolwg manwl cyfoes o wahanol fathau o ddeunyddiau cyfansawdd (cyfansoddion polymer, ceramig a matrics metel), deunyddiau datblygedig (hybrid, call, nano, ac ati), y boses o'u gweithgynhyrchu a'u dylunio.

 

Bydd yn cael ei gyflenwi gan academyddion sy'n dod o gefndiroedd ymchwil a diwydiannol drwy gyfrwng darlithoedd, sesiynau dysgu gweithredol a gwersiu ymarferol. Darperir amrywiaeth o gyfleusterau labordy gan gynnwys labordy deunyddiau, gweithdy cyfansoddion arbenigol llawn offer (Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cyfansoddion Uwch) ac amrywiaeth o feddalwedd dylunio (CATIA, Abaqus ac ANSYS).

 

367 x 83

rise of 24 places
Bwrsariaeth Peirianneg

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top