Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd

BSc (Anrh)
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd

Côd UCAS
B343
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Therapďau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd yn canolbwyntio ar roi profiad ymarferol i chi yn ogystal â datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ym meysydd tylino, adweitheg ac aromatherapi.

 

Mae gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam ei Chlinig Gofal Iechyd Cyflenwol ei hun sy'n derbyn ynghynghoiadau gan ystod o ddarparwyr gofal iechyd. Mae'r cyfleuster hwn sydd wedi hen sefydlu'n cael ei redeg gan oruchwylwyr clinigol sydd â chyfoeth o brofiad ym maes meddygaeth gyflenwol ac uniongred, a byddwch yn cael arsylwi a dysgu gan ymarferwyr cymwysedig yn y maes. Bydd rhan sylweddol o'r cwrs yn datblygu eich sgiliau ymarferol trwy brofiad yn y clinig hwn.

 

Mae cwmpas yr ardal hon yn creu cyfleoedd ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, lles, ymarfer corff a chwaraeon. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o athroniaeth meddygaeth gyflenwol, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth o dull gweithredu cyfannol i ofal, ymarfer seiliedig ar dystiolaeth a sgiliau therapiwtig.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n broffesiynol gyda Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT).

 

Gallwch ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS:D34Q

FHT

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top