GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd

Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd

Wedi'i hachredu

Gan Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT)


Clinig ar y safle

Datblygwch brofiad yn ein Clinig Meddygaeth Amgen


Aelod FHT

Cewch ymuno â FHT fel aelod dan hyfforddiant


Côd UCAS: B343

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Therapďau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd yn canolbwyntio ar roi profiad ymarferol i chi yn ogystal â datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ym meysydd tylino, adweitheg ac aromatherapi.

 

Mae gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam ei Chlinig Gofal Iechyd Cyflenwol ei hun sy'n derbyn ynghynghoiadau gan ystod o ddarparwyr gofal iechyd. Mae'r cyfleuster hwn sydd wedi hen sefydlu'n cael ei redeg gan oruchwylwyr clinigol sydd â chyfoeth o brofiad ym maes meddygaeth gyflenwol ac uniongred, a byddwch yn cael arsylwi a dysgu gan ymarferwyr cymwysedig yn y maes. Bydd rhan sylweddol o'r cwrs yn datblygu eich sgiliau ymarferol trwy brofiad yn y clinig hwn.

 

Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o athroniaeth meddygaeth gyflenwol, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth o dull gweithredu cyfannol i ofal, ymarfer seiliedig ar dystiolaeth a sgiliau therapiwtig.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n broffesiynol gyda Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT).

 

FHT

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


sgwrs nawr
Top