Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd

BSc (Anrh)
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd

Wedi'i hachredu

Gan Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT)


Clinig ar y safle

Datblygwch brofiad yn ein Clinig Meddygaeth Amgen


Aelod FHT

Ymunwch â FHT fel aelod dan hyfforddiant


Côd UCAS: B343

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Therapďau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd yn canolbwyntio ar roi profiad ymarferol i chi yn ogystal â datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ym meysydd tylino, adweitheg ac aromatherapi.

 

Mae gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam ei Chlinig Gofal Iechyd Cyflenwol ei hun sy'n derbyn ynghynghoiadau gan ystod o ddarparwyr gofal iechyd. Mae'r cyfleuster hwn sydd wedi hen sefydlu'n cael ei redeg gan oruchwylwyr clinigol sydd â chyfoeth o brofiad ym maes meddygaeth gyflenwol ac uniongred, a byddwch yn cael arsylwi a dysgu gan ymarferwyr cymwysedig yn y maes. Bydd rhan sylweddol o'r cwrs yn datblygu eich sgiliau ymarferol trwy brofiad yn y clinig hwn.

 

Mae cwmpas yr ardal hon yn creu cyfleoedd ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, lles, ymarfer corff a chwaraeon. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o athroniaeth meddygaeth gyflenwol, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth o dull gweithredu cyfannol i ofal, ymarfer seiliedig ar dystiolaeth a sgiliau therapiwtig.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n broffesiynol gyda Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT).

 

Gallwch ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS:D34Q

FHT

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top