Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

BSc (Anrh)
Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Hyblyg

Opsiynau astudio gwahanol


Nyrsio Ardal

cymhwyster y gellir ei gofnodi gyda CNB [NMC]


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r unig ddarparwr yng Ngogledd Cymru sy'n cynnig y Rhaglen Nyrsio Ardal.

Mae'r rhaglen ar gyfer nyrsys cymwysedig sydd yn meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (cyfateb i ran 1 neu 12 o Gofrestr y CNB).

Mae'r rhaglen yn:

  • galluogi myfyrwyr i gymhwyso'n Nyrs Ardal a chofnodi'r cymhwyster gyda'r CNB
  • gallu cael ei ddilyn yn llawn amser, rhan-amser neu yn hyblyg ar sail fesul modiwl
  • cael ei ddysgu gan dîm ymroddgar o nyrsys proffesiynol sydd â chefndir mewn swyddi Nyrsio Ardal a Nyrsio Cymunedol
  • cynnwys 50% damcaniaeth a 50% ymarfer o fewn tîm nyrsio ardal
  • gyda chwe wythnos o gyfnerthu ymarfer ar y diwedd i sicrhau eich bod yn teimlo wedi'ch llawn baratoi ar gyfer eich rôl newydd fel Nyrs Ardal.

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top