Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

BSc (Anrh)
Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Côd UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS

Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r unig ddarparwr yng Ngogledd Cymru sy'n cynnig y Rhaglen Nyrsio Ardal. 

 

Mae'r rhaglen ar gyfer nyrsys cymwysedig sydd yn meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (cyfateb i rhan 1 neu 12 o Gofrestr y CNB). Mae'r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i gymhwyso'n Nyrs Ardal a chofnodi'r cymhwyster gyda'r CNB.

Un o nodweddion deniadol y rhaglen yw ei bod yn bosibl ei ddilyn yn llawn amser am un flwyddyn (hunan-ariannu) neu'n rhan-amser dros 2 flynedd (posibiliad o gael eich ariannu gan Lywodraeth Cymru os ydych yn gweithio yng Nghymru) neu'n astudio'n hyblyg fesul modiwl (dros 4 blynedd).

 

Gall cyrsiau nyrsio ôl-gofrestru atodiu'ch astudiaethau i lefel Gradd neu, os ydych eisoes yn fyfyriwr graddedig gallwch eu hastudio'n Ddiploma Graddedig. Mae'r myfyrwyr graddedig yn cael dewis a ydych am astudio'r rhaglen yn lefel 6  (Diploma Graddedig) neu lefel 7 ( Diploma Ôl-raddedig). 


Os ydych yn dymuno astudio ar lefel Ôl-raddedig edrychwch ar ein cyrsiau Ôl-raddedig.  

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top