GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Hyblyg

Opsiynau astudio gwahanol


Nyrsio Ardal

cymhwyster y gellir ei gofnodi gyda CNB [NMC]


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r unig ddarparwr yng Ngogledd Cymru sy'n cynnig y Rhaglen Nyrsio Ardal.

Mae'r rhaglen ar gyfer nyrsys cymwysedig sydd yn meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (cyfateb i ran 1 neu 12 o Gofrestr y CNB).

Mae'r rhaglen yn:

  • galluogi myfyrwyr i gymhwyso'n Nyrs Ardal a chofnodi'r cymhwyster gyda'r CNB
  • gallu cael ei ddilyn yn llawn amser, rhan-amser neu yn hyblyg ar sail fesul modiwl
  • cael ei ddysgu gan dîm ymroddgar o nyrsys proffesiynol sydd â chefndir mewn swyddi Nyrsio Ardal a Nyrsio Cymunedol
  • cynnwys 50% damcaniaeth a 50% ymarfer o fewn tîm nyrsio ardal
  • gyda chwe wythnos o gyfnerthu ymarfer ar y diwedd i sicrhau eich bod yn teimlo wedi'ch llawn baratoi ar gyfer eich rôl newydd fel Nyrs Ardal.

 

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top