GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Hyblyg

Opsiynau astudio gwahanol


Nyrsio Ardal

cymhwyster y gellir ei gofnodi gyda CNB [NMC]


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r unig ddarparwr yng Ngogledd Cymru sy'n cynnig y Rhaglen Nyrsio Ardal.

Mae'r rhaglen ar gyfer nyrsys cymwysedig sydd yn meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (cyfateb i ran 1 neu 12 o Gofrestr y CNB).

Mae'r rhaglen yn:

  • galluogi myfyrwyr i gymhwyso'n Nyrs Ardal a chofnodi'r cymhwyster gyda'r CNB
  • gallu cael ei ddilyn yn llawn amser, rhan-amser neu yn hyblyg ar sail fesul modiwl
  • cael ei ddysgu gan dîm ymroddgar o nyrsys proffesiynol sydd â chefndir mewn swyddi Nyrsio Ardal a Nyrsio Cymunedol
  • cynnwys 50% damcaniaeth a 50% ymarfer o fewn tîm nyrsio ardal
  • gyda chwe wythnos o gyfnerthu ymarfer ar y diwedd i sicrhau eich bod yn teimlo wedi'ch llawn baratoi ar gyfer eich rôl newydd fel Nyrs Ardal.

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top