GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

MDes Llyfrau Comics

Llyfrau Comics

Bywiog

Byddwch yn rhan o gymuned fywiog a chreadigol o arlunwyr masnachol


cynhyrchwch

cynddelwau o safon uchel i'w cyflwyno i'r diwydiant cyhoeddi


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu (TEF) 


Côd UCAS: COMD

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Gyda'i ffocws arbennig ar lyfrau comics, bydd y radd yma'n eich cyfarparu â'r sgiliau technegol a creadigol i ddatblygu'ch arddull darlunio a'ch dawn adrodd hanesion. Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol trwy wneuthur print, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio byw, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygiad arddull bersonol unigryw.

Bydd myfyrwyr yn:

  • gweithio gyda staff profiadol sy'n weithgar yn y diwydiant, dysgu sut i ysgrifennu straeon, tynnu llun llyfrau comics a chynhyrchu portffolio proffesiynol
  • cael cyfleoedd i archwilio dilyniant gweledol, delweddau naratif, anthromorffiaith a datblygiad cymeriad
  • ennill sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuriaeth, dysgu am y busnes o weithio fel artist llawrydd
  • cael eich annog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw

sgwrs nawr
Top