GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Llyfrau Comics

Llyfrau Comics

Bywiog

Byddwch yn rhan o gymuned fywiog a chreadigol o arlunwyr masnachol


cynhyrchwch

cynddelwau o safon uchel i'w cyflwyno i'r diwydiant cyhoeddi


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu (TEF) 


Côd UCAS: CO19

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Gyda'i ffocws arbennig ar lyfrau comics, bydd y radd yma'n eich cyfarparu â'r sgiliau technegol a creadigol i ddatblygu'ch arddull darlunio a'ch dawn adrodd hanesion. Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol trwy wneuthur print, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio byw, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygiad arddull bersonol unigryw.

Bydd myfyrwyr yn:

  • gweithio gyda staff profiadol sy'n weithgar yn y diwydiant, dysgu sut i ysgrifennu straeon, tynnu llun llyfrau comics a chynhyrchu portffolio proffesiynol
  • cael cyfleoedd i archwilio dilyniant gweledol, delweddau naratif, anthromorffiaith a datblygiad cymeriad
  • ennill sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuriaeth, dysgu am y busnes o weithio fel artist llawrydd
  • cael eich annog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw

Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top