Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Astudiaethau <br/> Peirianneg Sifil (atodol)

BSc
Astudiaethau
Peirianneg Sifil (atodol)

Côd UCAS
Amh
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
Amh
Hyd y Cwrs
2 FL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r cwrs rhan-amser dwy flynedd  hwn wedi ei gynllunio i roi cyfle i bobl sydd eisoes yn meddu ar HNC mewn mewn Peirianneg Sifil i fynd ymlaen o ran eu gyrfa a'u cymwysterau.

Bydd y cwrs atodol hwn yn datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau yn ogystal ag ehangu eich gwybodaeth yn y maes i'ch galluogi i arbenigo eich astudio ac ategu eich profiad presennol.

 

 

367 x 83

rise of 24 places
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top