GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc Astudiaethau
Peirianneg Sifil (atodol)

Astudiaethau <br/> Peirianneg Sifil (atodol)

Wedi'i hachredu

gan Gyd-Fwrdd Cymedrolwyr [JBM] - dysgu pellach


Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu (TEF)


Atodol

cymwyster ar gyfer mynd ymlaen i astudio gradd BSc 


Côd UCAS: Amh

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: Amh

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Symudwch eich gyrfa a'ch cymwysterau ymlaen gyda'r rhaglen arloesol dwy flynedd rhan amser yma.

Bydd y cwrs atodol yma'n datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau yn ogystal ag ehangu eich gwybodaeth yn y maes i'ch galluogi i arbenigo eich astudio ac ategu eich profiad presennol.

  • Dyluniwyd ar gyfer pobl sydd eisoes â HNC Peirianneg Sifil.
  • Cymeradwywyd gan Gyd Bwyllgor Cymedrolwyr fel Dysgu Pellach i ddarparu sylfaen academaidd ar gyfer ymgeiswyr Peiriannydd Corfforedig sydd â chymhwyster cyntaf wedi'i gymeradwyo gan IEng.
  • Cyngor cefnogaeth a mentora arbenigol gan Ddarlithwyr Peirianneg Sifil Siartredig gyda phrofiad diwydiannol hir.
  • Cysylltiadau gwych gyda chyrff proffesiynol a chyflogwyr sy'n gysylltiedig â’n cyrsiau trwy ddarlithoedd gwadd ac ymgynghoriad allanol.
  • Mynediad i swît Dyluniad Trwy Gymorth Cyfrifiadur, meddalwedd arbenigol a labordai hydroleg a strwythurol.
  • Ymweliadau lleoliad drwy gydol y cwrs.

  

367 x 83

Institution-of-Structural-Engineers-Logo
Institute-of-Highway-Engineers-Logo
Chartered-Institute-of-Highways-Transportation-Logo
Institution-of-Civil-Engineers-Logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top