Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Astudiaethau <br/> Peirianneg Sifil (atodol)

BSc
Astudiaethau
Peirianneg Sifil (atodol)

Wedi'i hachredu

gan Gyd-Fwrdd Cymedrolwyr [JBM] - dysgu pellach


1af

yng Nghymru am Foddhad Addysgu*


Atodol

Gradd flwyddyn atodol BSc


Côd UCAS: Amh

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: Amh

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r cwrs rhan-amser dwy flynedd  hwn wedi ei gynllunio i roi cyfle i bobl sydd eisoes yn meddu ar HNC mewn mewn Peirianneg Sifil i fynd ymlaen o ran eu gyrfa a'u cymwysterau.

Bydd y cwrs atodol hwn yn datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau yn ogystal ag ehangu eich gwybodaeth yn y maes i'ch galluogi i arbenigo eich astudio ac ategu eich profiad presennol.

 

 

367 x 83

rise of 24 places
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top