GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

MDes Llyfrau Plant

Llyfrau Plant

Archwiliwch

ysgrifennu, adrodd stori a damcaniaethau strwythur naratif


Datblygwch

sgiliau marchnata, anfonebu a gweithio gyda clientiaid


Ehangwch

sgiliau creadigol o feithrin syniadau i gynhyrchu technegol


Côd UCAS: CBMD

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 4 FL (LLA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Nod y cwrs hynod arbenigol yma yn Llyfrau Plant yw helpu i ddatblygu eich arddull darluniol a’ch dawn adrodd hanesion. Mae'r cwrs yn delio a'r ochrau ymarferol, proffesiynol ac artistig o ysgrifennu a darlunio llyfrau ar gyfer cynulleidfa ifanc. Bydd y rhaglen yn eich cyfarparu ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd myfyrwyr yn:

  • dysgu am ysgrifennu, adrodd straeon a damcaniaethau strwythurau naratif
  • datblygu arddull bersonol unigol a chynhyrchu portffolio proffesiynol
  • cael eu hannog i ehangu'u galluoedd drwy weithdai a phrosiectau ymarferol
  • dysgu sgiliau creadigol o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol i wneuthur print, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio byw, cyfryngau traddodiadol a digidol
  • cael eu hannog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw
  • dysgu sgiliau ymarferol megis marchnata a hunan-hyrwyddiad i gytundebau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid


Cwrdd â'r Staff


Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top