GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Llyfrau Plant

Llyfrau Plant

Archwiliwch

ysgrifennu, adrodd stori a damcaniaethau strwythur naratif


Datblygwch

sgiliau marchnata, anfonebu a gweithio gyda clientiaid


Ehangwch

sgiliau creadigol o feithrin syniadau i gynhyrchu technegol


Côd UCAS: CB19

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 FL (LLA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Nod y cwrs hynod arbenigol yma yn Llyfrau Plant yw helpu i ddatblygu eich arddull darluniol a’ch dawn adrodd hanesion. Mae'r cwrs yn delio a'r ochrau ymarferol, proffesiynol ac artistig o ysgrifennu a darlunio llyfrau ar gyfer cynulleidfa ifanc. Bydd y rhaglen yn eich cyfarparu ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd myfyrwyr yn:

  • dysgu am ysgrifennu, adrodd straeon a damcaniaethau strwythurau naratif
  • datblygu arddull bersonol unigol a chynhyrchu portffolio proffesiynol
  • cael eu hannog i ehangu'u galluoedd drwy weithdai a phrosiectau ymarferol
  • dysgu sgiliau creadigol o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol i wneuthur print, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio byw, cyfryngau traddodiadol a digidol
  • cael eu hannog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw
  • dysgu sgiliau ymarferol megis marchnata a hunan-hyrwyddiad i gytundebau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid

 


Cwrdd â'r Staff


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top