Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Astudiaethau Plentyndod (Blwyddyn Atodol Lefel 6)

BA (Anrh)
Astudiaethau Plentyndod (Blwyddyn Atodol Lefel 6)

Atodol

cwrs BA blwyddyn atodol


Hyblyg

rhan-amser


e-ddysgu

gradd e-ddysgu â chymorth


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae rhaglen atodol y BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod yn gyfle cyffrous i fynd â'ch dealltwriaeth a'ch ymarfer o Astudiaethau Plentyndod i'r lefel nesaf.

 

Yn wahanol i'r radd sylfaen nid yw'n ofynnol eich bod chi mewn cyflogaeth i gwblhau'r BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod gan fod y rhaglen hon wedi'i chynllunio i annog astudio annibynnol, darparu her ac i ddyfnhau gwybodaeth a dealltwriaeth academaidd. Fodd bynnag, rydym yn deall y bydd llawer o'n myfyrwyr yn dal i fod mewn cyflogaeth wrth ymgymryd â'r BA, ac felly rydym yn cynnig y cyfle i astudio dros un neu ddwy flynedd yn dibynnu ar eich ymrwymiadau gwaith a theuluol. Rydym am i chi gymryd y profiadau a'r wybodaeth a enillwyd ar eich gradd sylfaen a'i archwilio yng ngoleuni meddwl academaidd cyfoes.

 

Rhan allweddol o astudio ar lefel 6 yw'r cyfle i astudio pwnc sydd â pherthnasedd neu ddiddordeb penodol i'ch maes astudio neu'ch gwaith. Cewch chi arweiniad a chefnogaeth i ymgymryd ag ymchwil manwl a fydd yn arwain at brosiect ymchwil lle bydd eich dewis bwnc yn dod yn fyw trwy gasglu a dadansoddi data.

  

Cynigir y radd BA (Anrh) i chi fel rhaglen e-ddysgu â chefnogaeth lawn. Byddwch yn cael mynediad i'r cwrs trwy Moodle, Rhith-Amgylchedd Dysgu'r Brifysgol. Mae hon yn wefan hunangynhwysol hawdd ei defnyddio sy'n eich galluogi i gael gafael ar ddefnyddiau'r cwrs, eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill ar y cwrs.

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top