Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cemeg gyda<br/> Nanodechnoleg<br/> Werdd

BSc (Anrh)
Cemeg gyda
Nanodechnoleg
Werdd

Côd UCAS
8W23
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn cemeg ac sy’n dymuno archwilio rheng flaen gwyddoniaeth. Mae'r rhaglen yn cyfuno cemeg gyda nanodechnoleg werdd er mwyn datrys ystod eang o faterion.

 

Mae cemeg yn ganolog i wyddoniaeth a'r diwydiant cemegol yw'r sector allforio gweithgynhyrchu mwyaf yn y DU. Mae’r newidiadau o economi seiliedig-ar-olew i un bio-seiliedig er mwyn datblygu diwydiant gweithgynhyrchu gwirioneddol gynaliadwy yn dibynnu i raddau helaeth ar dechnolegau newydd megis nanodechnoleg a chemeg gwrdd. Mae nanodechnoleg werdd yn edrych ar y ffordd unigryw y gall technoleg fod o fudd i’r amgylchedd.

 

Mae nanodechnoleg yn ein galluogi i drin mater ar lefel foleciwlaidd ac atomig ac mae’r radd hon yn adlewyrchu’r datblygiadau diweddaraf yn y maes hwn. Mae nanodechnoleg wedi dod yn gynyddol bwysig yn yr oes fodern. Mae ganddi lawer o ddefnyddiau, o ddatblygu datrysiadau ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol i gymwysiadau meddygol.  Mae hwn yn faes sy'n tyfu'n gyflym a chanddo fudd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol enfawr sydd hefyd yn cynnig cyfleoedd gyrfaol rhagorol.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Cemeg gyda Nanodechnoleg Werdd (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen).

 

 

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top