GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Cemeg

Cemeg

Ymarferol

Astudiwch mewn labordai dadansoddiad cemegol ac offerynnol i gael profiad ymarferol.
 


Sgiliau

Enillwch wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy i’ch cyfarparu ar gyfer marchnad swyddi ehangach


Cymdeithas

Dewch yn weithgar yn Adran Gogledd Cymru Cymdeithas Frenhinol Cemeg


Côd UCAS: CM18

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Y diwydiant cemegol yw'r ail gyfrannwr allforio mwyaf yn y DU ac mae ganddo bresenoldeb sylweddol yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Nodweddion y cwrs:

  • sesiynau labordy'n seiliedig ar broblem dyluniwyd i'ch cyfarparu ar gyfer gyrfa yn y gwyddorau cemegol
  • astudiaeth ystod-eang o ddamcaniaeth berthnasol yn y disgyblaethau cemeg wedi'u gosod yng nghyd-destun technolegau presennol a newydd
  • thema graidd o gemeg dadansoddol sy'n torri ardraws sesiynau dosbarth a sesiynau ymarferol a ddarparwyd yn ein labordai wedi'u cyfarparu ag offer
  • cyfleoedd rhwydweithio gyda diwydianwyr arbenigol wedi'u hwyluso gan gysylltiadau ymchwil gyda diwydiant lleol
  • ymglymiad gweithgar gydag Adran Gogledd Cymry Cymdeithas Frenhinol Cemeg

 

 

Mae'r cwrs yma hefyd ar gael fel gradd pedair blynedd (gyda blwyddyn sylfaen) BSc Anrh Cemeg (gyda blwyddyn sylfaen) Côd UCAS: CMFY

 

 

 

367 x 83


sgwrs nawr
Top