GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Celfyddydau Perfformio*

Celfyddydau Perfformio*

cymrwch ran

mewn perfformiadau rheolaidd o ddramau


dyfeisiwch

gynhyrchiadau drama gymwysol ar gyfer cleientiaid go iawn


Paratowch

i weithio yn y diwydiant perfformio a datblygu sgiliau rhwydweithio


Côd UCAS: WP43

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cysylltiad agos wastad wedi bodoli rhwng actio a pherfformio ar gyfer y teledu a’r theatr. Ond bydd angen casgliad trawiadol o sgiliau arnoch i wneud yn siŵr eich bod yn disgleirio yn y ddau.

Mae ein gradd Theatr, Teledu a Pherfformio yn rhoi’r sgiliau sylfaenol i chi ar gyfer bywyd mewn perfformio - boed ar y llwyfan, mewn theatr gymhwysol, gweithio yn y gymuned, coreograffi a dawns, hwyluso ac addysgu drama neu mewn meysydd eraill yn y byd theatr a chyfathrebu.

Bydd yn esgor ar opsiynau gyrfa llawer pellach yn ogystal. Byddwch yn datblygu sgiliau siarad cyhoeddus diguro a bod â’r sgiliau rheoli a threfnu i wneud gwahaniaeth.

Ym gymysgedd o waith ymarferol a damcaniaeth, bydd y radd hon yn datlygu'ch sgiliau mewn darllen ar gyfer y llwyfan, testun mewn perfformio, cyfarwyddo a phrosau perfformio uwch. 

Byddwch yn cymryd rhan yn ein hymarfer hyfforddi amser real blynyddol:

 

*yn amodol ar ail-ddilysu 

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top