Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Busnes

BA (Anrh)
Busnes

Côd UCAS
8BR6
Bl Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
4 Bl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd busnes wedi cael ei theilwra i anghenion cyflogwyr a bydd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i'ch galluogi i lwyddo yn y sector busnes.

 

Bydd y cwrs yn rhoi ystod eang o wybodaeth busnes ichi, sy'n cwmpasu y prif themâu marchnata, cyfrifeg, a chyfraith busnes. Nes ymlaen yn y cwrs byddwch yn cael arbenigo a dewis modiwlau sy'n eich galluogi i ddysgu mwy am y meysydd sydd o ddiddordeb ichi.  

Rhoddir pwyslais ar eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y byd busnes modern, gan gynnwys datrys problemau, creadigrwydd, entrepreneuriaeth, a chyfathrebu.

 

Bydd cwblhau'r radd anrhydedd yn eich galluogi i geisio am eithriadau rhag Tystiolaeth y Sefydliad Siartredig Marchnata mewn Marchnata Proffesiynol a bydd yn eich galluogi i ennill achrediad tuag at gymhwyster Lefel Pump y Sefydliad Rheoli Siartredig  (CMI).

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Busnes (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: W3L7.

 

 

CIM accreditation

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top