Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Busnes

BA (Anrh)
Busnes

Wedi'i hachredu

gan Sefydliad Rheolaeth Siartrerdig [CMI]


Lleoliadau

Cyfleoedd am leoliadau gwaith ar gael


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 8BR6

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'n BA Busnes achrededig yn cydnabod anghenion cyflogwyr yn y byd busnes cyfoes ac yn rhoi sylfaen ardderchog i'n myfyrwyr i adeiladu gyrfa busnes llwyddiannus.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael mewnwelediad eang i mewn i fyd busnes a rheolaeth gan academyddion a gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant gyda phrofiad eang mewn mudiadau a busnesau. Byddant yn eich ysbrydoli yn eich sgiliau rheolaeth a chraffter busnes wrth i chi ddatblygu'r wybodaeth a'r medrau nid yn unig i ddod yn rheolwr busnes effeithiol ond hefyd yr entrepreneuriaeth i ddatblygu busnes eich hun.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cymryd sawl pwnc rhagarweiniol mewn marchnata, economeg, yr amgylchedd fusnes a rhifedd. Wrth i chi symud ymlaen i flynyddoedd dau a thri byddwch yn datblygu dealltwriaeth o reolaeth, gweithredai busnes, strategaeth gorfforaethol, cyfraith busnes ac adnoddau dynol. Bydd lleoliad gwaith yn rhan o'ch ail flwyddyn i roi profiad gwaith ymarferol i bob myfyriwr, tra bydd traethawd hir yn cael ei wneud yn y drydedd flwyddyn i ddatblygu'ch sgiliau ymchwil.

I'r rhai mewn gwaith llawn-amser, gellir astudio'n gradd busnes yn rhan amser gan symud ymlaen drwy'n rhaglenni HNC a HND busnes.

Gan fod ein graddau'n achrededig gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), bydd pob myfyriwr sy'n graddio'n derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y CMI gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Busnes (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: W3L7.

 

 

CIM accreditation

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top