GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Busnes

Busnes

Wedi'i hachredu

gan Sefydliad Rheolaeth Siartrerdig [CMI]


Lleoliadau

Cyfleoedd am leoliadau gwaith ar gael


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 8BR6

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd ein BA Busnes i gynhyrchu graddedigion gyda'r sgiliau i gwrdd anghenion cyflogwyr yn y byd busnes cyfoes ac sy'n barod i adeiladu gyrfa busnes llwyddiannus.

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael mewnwelediad eang i fyd busnes a rheolaeth gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant gyda phrofiad eang
  • ennill y wybodaeth a galluoedd nid yn unig i ddod yn rheolwr busnes effeithiol ond hefyd yr entrepreneuriaeth i ddatblygu eu busnes eu hunan
  • dealltwriaeth o reolaeth, gweithredoedd busnes, strategaeth gorfforaethol, cyfraith busnes ac adnoddau dynol
  • ymgymryd lleoliad gwaith i gael ymarfer gwaith ymarferol
  • derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Busnes (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: W3L7.

  

367 x 83 ‌

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top