GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Busnes

Busnes

Wedi'i hachredu

gan Sefydliad Rheolaeth Siartrerdig [CMI]


Lleoliadau

Cyfleoedd am leoliadau gwaith ar gael


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 8BR6

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd ein BA Busnes i gynhyrchu graddedigion gyda'r sgiliau i gwrdd anghenion cyflogwyr yn y byd busnes cyfoes ac sy'n barod i adeiladu gyrfa busnes llwyddiannus.

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael mewnwelediad eang i fyd busnes a rheolaeth gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant gyda phrofiad eang
  • ennill y wybodaeth a galluoedd nid yn unig i ddod yn rheolwr busnes effeithiol ond hefyd yr entrepreneuriaeth i ddatblygu eu busnes eu hunan
  • dealltwriaeth o reolaeth, gweithredoedd busnes, strategaeth gorfforaethol, cyfraith busnes ac adnoddau dynol
  • ymgymryd lleoliad gwaith i gael ymarfer gwaith ymarferol
  • derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Busnes (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: W3L7.

  

Sefydliad Marchnata Siartredig (Chartered Institute of Marketing - CIM) yw’r corff proffesiynol arweiniol ar gyfer marchnatwyr ym mhob cwr o’r byd, a’u nod yw datblygu’r proffesiwn marchnatu, cynnal safonau proffesiynol a gwella sgiliau ymarferwyr marchnata. Mae Prifysgol Glyndwr wedi uno gyda CIM i roi cyfle i fyfyrwyr ennill cymwysterau proffesiynol gyda Porth Graddedigion CIM. Mae cyflogwyr yn gosod gwerth uchel ar gymwysterau CIM , ac mae eu cynnwys wedi eu hadlewyrchu yn ein cyrsiau gradd ni ein hunain sy’n sicrhau ei bod yn rhoi’r cyfleoedd gorau i fyfyrwyr fynd ymlaen i yrfau llwyddiannus mewn marchnata.

 

367 x 83 ‌

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo
CIM graduate gateway
FfRhA Arian

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top