GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Busnes

Busnes

Wedi'i hachredu

gan Sefydliad Rheolaeth Siartrerdig [CMI]


Lleoliadau

Cyfleoedd am leoliadau gwaith ar gael


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 8BR6

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd ein BA Busnes i gynhyrchu graddedigion gyda'r sgiliau i gwrdd anghenion cyflogwyr yn y byd busnes cyfoes ac sy'n barod i adeiladu gyrfa busnes llwyddiannus.

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael mewnwelediad eang i fyd busnes a rheolaeth gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant gyda phrofiad eang
  • ennill y wybodaeth a galluoedd nid yn unig i ddod yn rheolwr busnes effeithiol ond hefyd yr entrepreneuriaeth i ddatblygu eu busnes eu hunan
  • dealltwriaeth o reolaeth, gweithredoedd busnes, strategaeth gorfforaethol, cyfraith busnes ac adnoddau dynol
  • ymgymryd lleoliad gwaith i gael ymarfer gwaith ymarferol
  • derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol
  • astudio cwrs cafodd 90% am foddhad cyffredinol (dadansoddiad PGW o ddata Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020)
  • buddio o aelodaeth efydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes gan ddefnyddio adnoddau megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb e-ddysgu’r gymdeithas. 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Busnes (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: W3L7.

  

Sefydliad Marchnata Siartredig (Chartered Institute of Marketing - CIM) yw’r corff proffesiynol arweiniol ar gyfer marchnatwyr ym mhob cwr o’r byd, a’u nod yw datblygu’r proffesiwn marchnatu, cynnal safonau proffesiynol a gwella sgiliau ymarferwyr marchnata. Mae Prifysgol Glyndwr wedi uno gyda CIM i roi cyfle i fyfyrwyr ennill cymwysterau proffesiynol gyda Porth Graddedigion CIM. Mae cyflogwyr yn gosod gwerth uchel ar gymwysterau CIM , ac mae eu cynnwys wedi eu hadlewyrchu yn ein cyrsiau gradd ni ein hunain sy’n sicrhau ei bod yn rhoi’r cyfleoedd gorau i fyfyrwyr fynd ymlaen i yrfau llwyddiannus mewn marchnata.

 

367 x 83 ‌

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo
CIM graduate gateway
FfRhA Arian
BGA

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top