Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Darlledu, Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

BA (Anrh)
Darlledu, Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

Côd UCAS
PP35
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd ein gradd mewn darlledu, newyddiaduraeth a chysylltiadau'r cyfryngau'n eich paratoi ar gyfer ystod o swyddi yn y diwydiannau creadigol.

Mae'r radd arloesol hon yn y cyfryngau'n gyfuniad ysbrydoledig o wybodaeth ddamcaniaethol a hyfforddiant ymarferol fydd yn golygu y gallwch gael eich cyflogi ar draws diwydiant y cyfryngau.

 

Rydym yn rhoi'r cyfle ichi roi cynnig ar rolau teledu a radio, newyddiaduraeth amlgyfrwng, ysgrifennu ar-lein a chyfryngau print traddodiadol, fel y gallwch chi ddarganfod pa yrfa yn gyfryngau yw'r orau ichi.

 

Mae ein darlithwyr profiadol yn y cyfryngau'n dod o faes darlledu, papurau newyddion, cylchgronau, y cyfryngau newydd a chysylltiadau cyhoeddus.

 

Mae gennym ystod drawidadol o gyfleusterau modern ar y safle yn cynnwys stiwdio gynyrchu deledu, gorsaf radio cymunedol ac ystafelloedd sydd yn llawn offer gan gynnwys cyfarpar Apple Mac helaeth.

Gallwch hefyd ddewis y cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Darlledu, Newyddiaduraeth a Chysylltiadau'r Cyfryngau (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)Cod UCAS code:PP3M

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top