GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) BSc (Anrh) Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth (Blwyddyn Atodol)

BSc (Anrh) Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth (Blwyddyn Atodol)

1af yn y DU

yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


un flwyddyn

cwrs atodol


Côd UCAS: D301

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen atodol BA (Anrh) Astudiaethau Anifeiliaid yn dilyn ein FdSc Astudiaethau Anifeiliaid. Mae'n darparu pecyn cytbwys o sgiliau a gwybodaeth, sydd wedi ei deilwra ar gyfer y bobl hynny sy'n dymuno gweithio yn y sector gofal anifeiliaid.

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • astudio mewn maes pwnc sydd yn 1af yn y DU am foddhad cyffredinol a chymuned dysgu yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019 (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi)
  • datblygu ac ehangu eu gwybodaeth bresennol yn themâu craidd lles, ymddygiad a chadwraeth anifeiliaid
  • cynllunio a gweithredu astudiaeth ymchwil o'u dewis
  • ennill datblygiad personol a phroffesiynol i fwyhau cyflogadwyedd o fewn y diwydiant
  • cael mynediad i fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleuster ceffylau a choetir yn ein campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwallt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant


 

Gall fyfyrwyr sydd wedi cwblhau HND, FdSc neu Dip AU mewn pwnc cysylltiedig mewn sefydliad arall hefyd ymuno a'r cwrs.

 

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top