GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

1af yn y DU

am foddhad myfyrwyr*


£100

tuag at arholiadau ceffylau galwedigaethol


hyfforddiant

ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain


Côd UCAS: D422

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae dros £4 biliwn yn cael ei wario ar farchogyddiaeth bob blwyddyn ac mae'r berthynas rhwng ceffyl a bod dynol yn ganolog i ddatblygiad y diwydiant marchogaeth. Mae'r cwrs unigryw hwn yn cyfuno gwyddor ceffylau gyda rheolaeth lles ac mae'n cwmpasu meysydd ymddygiad a gwybyddiaeth ceffylau, gwyddoniaeth biofilfeddygaeth, dysgu ceffylau, iechyd ac atgenhedlu ceffylau, ac addasu ymddygiad anifeiliaid.

*Mae'r maes pwnc yn gyntaf yn y DU am foddhad myfyrwyr, Complete University Guide 2021.

Cynhelir y cwrs ar ein campws gwledig Llaneurgain, bydd gennych fynediad i gyfleusterau marchogaeth ymarferol ardderchog a gymeradwyir gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) sy'n cynnwys stablau, ystafell harneisiau, ystafell fwyd, arenâu dan do ac awyr agored, dau gae mawr a badog ar gyfer pori a marchogaeth. Mae yna hefyd gwrs traws gwlad gerllaw. 

Mae profiad ymarferol yn cael ei ddatblygu yn ogystal trwy gyfrwng lleoliadau gwaith ac ymweliadau ag ysgolion marchogaeth, elusennau lles ceffylau, meddygfeydd milfeddygol, ymddygiadwyr a'r heddlu marchogol. 


Darperir hyfforddiant am ddim ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain ochr yn ochr â'r radd, ynghyd â £100 tuag at arholiad ceffylau galwedigaethol o'ch ddewis.

367 x 83

 

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top