Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Peirianneg Fodurol

BEng (Anrh)
Peirianneg Fodurol

1af

yng Nghymru am Foddhad Addysgu*


10 Uchaf

codwr yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian 2019


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: H431

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r sector fodur yn hanfodol i economi DU llewyrchus, gydag adroddiadau diweddar yn dangos bod ei gyfraniad yn cyrraedd mwy na £20 biliwn. Cafodd y sector cynhyrchu'r trosiant gorau erioed o £82 biliwn llynedd, gan nodi'r diwydiant foduro fel sector cynhyrchu allforio fwyaf y DU. Mae hyn diolch i ddwylo'i 814,000 o weithwyr, ac mae adroddiadau'n dweud bydd angen llenwi 28,000 swydd newydd erbyn 2020.


Mae'r radd anrhydedd hon wedi ei ddylunio ar gyfer y diwydiant modur mewn ymateb i'r diffyg peirianwyr mecanyddol. Mae o i'r rhai sydd â diddordeb cryf mewn peirianneg fecanyddol ac awydd clir i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn peirianneg fodur.

 

Mae’r cwrs yn llawn archwilio peirianneg, dyluniad, dadansoddiad a datblygiad ceir modern gan ddefnyddio ceir rasio amrywiol i gefnogi'r addysgu. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n gymwys i nifer o ddiwydiannau eraill.


 

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen  BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top