Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Peirianneg Fodurol

BEng (Anrh)
Peirianneg Fodurol

Côd UCAS
H431
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd anrhydedd hon ar gyfer pobl sydd â diddordeb cryf mewn peirianneg fecanyddol ac awydd clir i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn peirianneg fodurol. Mae'n radd mewn peirianneg sydd wedi'i hachredu'n llawn ac sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y diwydiant modurol (rhanbarthol a chenedlaethol) mewn ymateb i'r diffyg peirianwyr mecanyddol.

 

Mae peirianneg fodurol yn sector sy'n tyfu, mae llawer o adroddiadau yn dangos y bydd rhaid llenwi hyd at 28,000 o swyddi newydd erbyn 2020. Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd broffesiynol neu swyddi rheoli o fewn 6 mis ar ôl y cwrs (Unistats 16)

 

Mae’r cwrs yn archwilio peirianneg, cynllun, dadansoddiad a datblygiad ceir modern yn llawn gan ddefnyddio ceir rasio amrywiol fel cymorth i’r addysgu. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n gymwys i nifer o ddiwydiannau eraill.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen  BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

 

367 x 83

rise of 24 places
Bwrsariaeth Peirianneg

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top