Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Peirianneg Awtomeiddio

BEng (Anrh)
Peirianneg Awtomeiddio

Côd UCAS
K311
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen wedi'i datblygu i ddiwallu gofynion diwydiant i ddarparu cymwysterau peirianneg sydd nid yn unig yn cwmpasu'r agweddau damcaniaethol traddodiadol a gysylltir â'r alwedigaeth hon, ond sydd hefyd yn cynnwys technolegau newydd a rhai sy'n datblygu. Mae'r rhaglen yn cyfuno dysgu academaidd â chydweithio'n agos gyda'n partneriaid yn y diwydiant.

 

Mae sefydliadau lleol a chenedlaethol wedi cael mewnbwn sylweddol i ddatblygiad y rhaglen, yn enwedig o ran cynnwys y rhaglen a'i modiwlau, gan sicrhau ei fod yn 'addas i'r diben'. Mae cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol hefyd wedi bod yn ymwneud â datblygiad y rhaglen, gan fod amserlennu'r cyflwyno a'r asesu wedi cael ei ddylanwadu gan adborth myfyrwyr. Mae llawer o'n myfyrwyr yn y gorffennol wedi symud ymlaen i swyddi peirianneg a rheolaeth uwch. Mae tîm y rhaglen wedi cymathu adborth gan amryw ymgynghoriadau ac ymchwil er mwyn darparu sail gadarn ar gyfer y rhaglen newydd hon.

 

Mae systemau trawsyrru mecanydol, offer awtomeiddio, synwyryddion call,  sensors, offeryniaeth prosesu ac offer awtomeiddio wedi cael eu rhoi gan ein partneriaid o'r Diwydiant. Rydym hefyd wedi buddsoddi yn yr offer diagnostig Profibus diweddaraf a meddalwedd llwyfannu Awtomateiddio Cwbl Integredig Siemens. Mae'r buddsoddiad hwn yn gwella profiad myfyrwyr, gan eu bod yn ymdrin ag offer safonol diwydiannol yn hytrach nag 'offer hyfforddi addysgol'.

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top