Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Peirianneg Awtomeiddio

BEng (Anrh)
Peirianneg Awtomeiddio

Cysylltiadau Diwydiant

Cysylltiadau Cadarn â Diwydiant


10 uchaf -

codwr yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian 2019


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: K311

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen wedi'i datblygu i ddiwallu gofynion diwydiant i ddarparu cymwysterau peirianneg sydd nid yn unig yn cwmpasu'r agweddau damcaniaethol traddodiadol a gysylltir â'r alwedigaeth hon, ond sydd hefyd yn cynnwys technolegau newydd a rhai sy'n datblygu. Mae'r rhaglen yn cyfuno dysgu academaidd â chydweithio'n agos gyda'n partneriaid yn y diwydiant.

 

Mae sefydliadau lleol a chenedlaethol wedi cael mewnbwn sylweddol i ddatblygiad y rhaglen, yn enwedig o ran cynnwys y rhaglen a'i modiwlau, gan sicrhau ei fod yn 'addas i'r diben'. Mae cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol hefyd wedi bod yn ymwneud â datblygiad y rhaglen, gan fod amserlennu'r cyflwyno a'r asesu wedi cael ei ddylanwadu gan adborth myfyrwyr. Mae llawer o'n myfyrwyr yn y gorffennol wedi symud ymlaen i swyddi peirianneg a rheolaeth uwch. Mae tîm y rhaglen wedi cymathu adborth gan amryw ymgynghoriadau ac ymchwil er mwyn darparu sail gadarn ar gyfer y rhaglen newydd hon.

 

Mae systemau trawsyrru mecanydol, offer awtomeiddio, synwyryddion call,  sensors, offeryniaeth prosesu ac offer awtomeiddio wedi cael eu rhoi gan ein partneriaid o'r Diwydiant. Rydym hefyd wedi buddsoddi yn yr offer diagnostig Profibus diweddaraf a meddalwedd llwyfannu Awtomateiddio Cwbl Integredig Siemens. Mae'r buddsoddiad hwn yn gwella profiad myfyrwyr, gan eu bod yn ymdrin ag offer safonol diwydiannol yn hytrach nag 'offer hyfforddi addysgol'.

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top