Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Deallusrwydd Artiffisial

BSc (Anrh)
Deallusrwydd Artiffisial

Côd UCAS
5H8T
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Gyda'r sôn am geir di-yrrwr a'r ffaith bod roboteg a pheiriannau bellach yn cael eu defnyddio ymhob sector o'n heconomi - nawr yw'r amser allweddol i ddatblygu'ch gwyb odaeth yn y maes arbenigol hwn.

 

Mae ein gradd Deallusrwydd Artiffisial yn cwmpasu damcaniaeth ac egwyddorion sylfaenol, materion cyfoes a'r technegau cyfrifiadura sy'n gwneud effaith ar fusnesau a sefydliadau heddiw ac yn y dyfodol.

 

Mae'r cwrs yn pwysleisio defnyddiau ymarferol deallusrwydd artiffisial ac mae'n rhoi prosiectau ichi syn mynd i'r afael â phroblemau'r byd go-iawn. Byddwch yn dysgu dulliau a thechnegau cyfrifiadurol uwch sy'n seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial, cyfrifiadura esblygol yn ogystal â dysgu peiriant.

 

Mae ein hadran ymchwil-weithredol mewn  Technolegau'r Dyfodol a Newydd wedi llwyddo i gael cyllid i ddatblygu ystod o offer cegin deallus a gaiff eu defnyddio gan bobl hŷn neu anabl ac mae'n parhau i ddatblygu prosiectau ymchwil. Bydd yr ymchwil a'r wybodaeth hon yn cysylltu'n uniongyrchol â'r cwrs fydd yn rhoi'r cyfle ichi weld gwaith ymchwil yn dod yn fyw.

 

Mae ystod eang o gyfleoedd ar gael ichi ar ôl ichi raddio o'r cwrs hwn, gan gynnwys: datblygwr deallusrwydd busnes, peiriannydd optimeiddio, cloddiwr data, dadansoddwr data, peiriannydd meddalwedd, peiriannydd data, peiriannydd ymchwil, gwyddonydd data, datblygwr systemau arbenigol,  peiriannydd dylunio, a swyddog ymchwil.

 

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top