GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol

Technoleg Dylunio Pensaernïol

Wedi'i hachredu

gan CIAT


3ydd yn y DU

ar gyfer rhagolygon graddedigion*


Yn y 10 Cyntaf

yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: K100

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Bensaernïol yn archwilio sut mae cynllunio a thechnoleg yn cydweithio, yn cynnig gwybodaeth yn y ddau faes.

 

Mae’r cwrs wedi’i gymeradwyo’n llawn gan Sefydliad Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) a byddwch yn gymwys ar gyfer Aelodaeth Cysylltiol (ACIAT) ar ôl graddio. Gallwch symud ymlaen i statws siartredig llawn gyda phrofiadol priodol, ac mae bod yn Dechnolegydd Pensaernïol Siartredig yn cynnig yr un pwerau â Phensaer ond mewn cryn lai o amser. 

 

Gall myfyrwyr:

  • weithio ar brosiectau ar leoliadau lleol, yn cynnwys cynlluniau go iawn gyda chleientiaid go iawn, yn ogystal â chydweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd.
  • datblygu gwybodaeth o sut gall cynlluniau esblygu o’r syniadau gwreiddiol i’r cyfnod adeiladu a thu hwnt. Bydd hyn yn cynnwys goblygiadau’ch dewisiadau strwythur a deunyddiau er mwyn arwain y ffordd gydag atebion cynllunio o’r safon uchaf ar gyfer pob scenario.
  • gweithio mewn amgylchedd dysgu ble mae eich profiad cynllunio’n bersonol, ac wedi’i chanolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau, canfod rhai newydd, a dod yn Dechnolegydd Pensaernïol  hyderus ac argyhoeddiadol 

 

Mae'r cwrs ar gael hefyd gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol (pedair blynedd gyda blwyddyn sylfaen)  Côd UCAS: 28L4

 

 

architectural design technology

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top