GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol

Technoleg Dylunio Pensaernïol

Wedi'i hachredu

gan CIAT


3ydd yn y DU

ar gyfer rhagolygon graddedigion*


Yn y 10 Cyntaf

yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: K100

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Bensaernïol yn archwilio sut mae dylunio a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd, gan roi gwybodaeth weithiol ymarferol i chi o'r ddwy ardal.

Mae'r cwrs yn gwbl achrededig gan Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) a byddwch yn gymwys ar gyfer Aelodaeth Cydymaith (ACIAT) wrth raddio. Gallwch symud ymlaen u statws Siartredig gyda phrofiad addas, ac mae dod yn Dechnolegydd Pensaernïol Siartredig yn rhoi holl bwerau Pensaer i chi ond mewn llawer llai o amser.

Bydd myfyrwyr yn:

  • gweithio ar brosiectau lleol gan gynnwys cynlluniau go iawn gyda chleientiaid go iawn, yn ogystal ag ymwneud a phartneriaid Ewropeaidd
  • Datblygu gwybodaeth o sut mae dyluniadau'n esblygu o'r syniad cychwynnol i'r cyfnod adeiladu a thu hwnt
  • datblygu sgiliau, darganfod rhai newydd a dod yn Dechnolegydd Pensaernïol hyderus, argyhoeddiadol
  • cael cyfle i gael cyflogaeth bensaernïol yn ystod yr ail a thrydedd flwyddyn o astudiaeth

 

 

Mae'r cwrs ar gael hefyd gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol (pedair blynedd gyda blwyddyn sylfaen)  Côd UCAS: 28L4

 

 

architectural design technology

367 x 83


sgwrs nawr
Top