Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Technoleg Dylunio Pensaernïol

BA (Anrh)
Technoleg Dylunio Pensaernïol

Wedi'i hachredu

gan CIAT a CIOB


ymweliadau safle

i gwrdd ag arbenigwyr 


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Côd UCAS: k100

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Pensaernïol yn archwilio sut mae dylunio a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd, a thrwy hyn yn rhoi gwybodaeth ymarferol o'r ddau faes - sy'n hanfodol i syniadaeth, gwerthuso, dylunio, adeiladu llwyddiannus ac yn y pen draw defnyddio adeiladau a chynlluniau amgylchedd adeiledig.

 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth o sut caiff dyluniadau eu datblygu a'u hadeiladu a goblygiadau dewisiadau o ran strwythur a deunyddiau er mwyn arwain gyda dylunio arloesol.

 

Mae'r pwyslais ar ddiwydiant drwy'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer y byd gwaith. Mae cynraddedigion o'r radd hon wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd fel technegwyr CAD a BIM, rheolwyr prosiect, datblygwyr adeiladau a dylunwyr cynnyrch, yn ogystal â rhedeg eu hymarfer technoleg bensaernïol eu hunain.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n llawn gan Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) a’r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB). Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i ddod yn aelod cyswllt o'r CIAT gyda'r cyfle i fynd ymlaen i Aelodaeth Siartredig Gyflawn unwaith y byddwch chi wedi cael lefel briodol o brofiad proffesiynol yn y maes.

 

Mae'r cwrs ar gael hefyd gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol (pedair blynedd gyda blwyddyn sylfaen)  Côd UCAS: 28L4

 

architectural design technology

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top