GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Hons) Rheoli Busnes Cymhwysol

Rheoli Busnes Cymhwysol

Unigryw

Cwrs unigryw, a ysgogir gan ddiwydiant, hefo aseiniadau cymhwysol yn canolbwyntio ar gynyddu tyfiant busnes.


Hyblyg

Dysgu cymysg hyblyg sydd yn cyfuno dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein.


WEDI'I HACHREDU

gan Sefydliad Rheolaeth Siartrerdig [CMI]


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: Ion 2020

Tariff UCAS: 48 112

Hyd y Cwrs: 1.25 YRS - 4 YRS (PT)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Ennill cymhwyster Rheoli Busnes Cymhwysol hefo Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Mae’r cymhwyster unigryw hon wedi’i gynllunio i’r gweithiwr proffesiynol sydd eisiau datblygu gwybodaeth busnes a sgiliau rheoli i fynd ymhellach yn ei yrfa neu gymryd cyfeiriad newydd.  

 

Rhaglen dysgu gymysg yw hon, sydd yn cyfuno dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein hyblyg sydd yn eich galluogi i ffitio astudio o gwmpas eich bywyd.    Rhoddir Tystysgrif Addysg Uwch mewn Buses Cymhwysol Bydd cwblhau’r cwrs ar Lefel 4 (15 mis), a rhoddir Gradd Sylfaenol am gwblhau 15 mis ychwanegol. Bydd cwblhau’r 15 mis terfynol ar Lefel 6 yn golygu y cewch BA (Anrh) mewn Rheoli Busnes Cymhwysol. 

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymfalchïo yn ein sgoriau ardderchog am gyflogadwyedd a’n arbenigedd mewn dysgu rhan amser a hyblyg. Oherwydd hyn rydym ymhlith 10 Prifysgol Uchaf y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.    

‌‌

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo
FfRhA Arian

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top