GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Hons) Rheoli Busnes Cymhwysol*

Rheoli Busnes Cymhwysol*

Unigryw

Cwrs unigryw, a ysgogir gan ddiwydiant, hefo aseiniadau cymhwysol yn canolbwyntio ar gynyddu tyfiant busnes.


Hyblyg

Dysgu cymysg hyblyg sydd yn cyfuno dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein.


Datblygu

Datblygu’ch sgiliau Rheoli Busnes.


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48 112

Hyd y Cwrs: 1.25 YRS (PT) 4 YRS (PT)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Ennill cymhwyster Rheoli Busnes Cymhwysol hefo Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Mae’r cymhwyster unigryw hon wedi’i gynllunio i’r gweithiwr proffesiynol sydd eisiau datblygu gwybodaeth busnes a sgiliau rheoli i fynd ymhellach yn ei yrfa neu gymryd cyfeiriad newydd.  

 

Rhaglen dysgu gymysg yw hon, sydd yn cyfuno dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein hyblyg sydd yn eich galluogi i ffitio astudio o gwmpas eich bywyd.    Rhoddir Tystysgrif Addysg Uwch mewn Buses Cymhwysol Bydd cwblhau’r cwrs ar Lefel 4 (15 mis), a rhoddir Gradd Sylfaenol am gwblhau 15 mis ychwanegol. Bydd cwblhau’r 15 mis terfynol ar Lefel 6 yn golygu y cewch BA (Anrh) mewn Rheoli Busnes Cymhwysol. 

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymfalchïo yn ein sgoriau ardderchog am gyflogadwyedd a’n arbenigedd mewn dysgu rhan amser a hyblyg. Oherwydd hyn rydym ymhlith 10 Prifysgol Uchaf y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.    

‌‌


CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top