Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Celfyddydau Cymhwysol

MDes
Celfyddydau Cymhwysol

Côd UCAS: 3M18

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Datblygwch eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Cerameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg. Mae'r cwrs Celfyddydau Cymhwysol hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau crefftau o ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn gwneuthurwr proffesiynol.

 

Mae'r rhaglenni BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol yn galluogi myfyrwyr i ddeall pwysigrwydd creu gweithiau o ansawdd uchel, gwreiddioldeb a sut i gynhyrchu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau.

 

Rydym yn annog creadigrwydd, arloesedd a sgiliau entrepreneuraidd i gynhyrchu graddedigion a all gyfuno eu sgiliau cysyniadol a thechnegol mewn Celfyddydau Cymhwysol gyda'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i fod yn gwneuthurwr llwyddiannus.

 

Mae galw mawr o hyd am ddylunwyr sy'n gallu ymateb yn greadigol i broblemau celf a dylunio cymhwysol. Rydyn ni'n rhoi pwyslais cryf ar iaith dylunio trwy archwilio a mynegi syniadau a defnyddio prosesau ac arferion deunyddiau.

 

Mae ein cyrsiau'n hyrwyddo sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agweddau proffesiynol ar ymarfer ac yn annog defnyddio cyfryngau a deunyddiau'n arloesol ac yn rhyngddisgyblaethol. Mae pwyslais cryf hefyd ar ddatblygu sgiliau rhyngbersonol trwy brosiectau cydweithredol a gwaith tîm.

 

 367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top