GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol

Celfyddydau Cymhwysol

94.4%

am gyfleoedd dysgu*


cyfleoedd

Cyfleoedd fel arlunwyr preswyl ar gael 


cysylltiadau

masnachol


Côd UCAS: W201

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r cwrs Celfyddydau Cymhwysol hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau crefft ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr proffesiynol. Datblygwch eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Cerameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg.

 

Bydd myfyrwyr yn:

 

  • gallu ddeall pwysigrwydd creu gweithiau o ansawdd uchel, gwreiddioldeb a sut i gynhyrchu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau
  • datblygu creadigrwydd, arloesedd a sgiliau entrepreneuraidd
  • gallu cyfuno eu sgiliau cysyniadol a thechnegol mewn celfyddydau cymhwysol gyda'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr llwyddiannus.
  • datblygu sgiliau rhyngbersonol trwy brosiectau cydweithredol a gwaith tîm.
  • *astudio cwrs mewn maes pwnc cafodd 94.4% am foddhad gyda cyfleoedd dysgu (dadansoddiad PGW o ddata Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020)

 

367 x 83

 

 

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top