GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Celfyddydau Cymhwysol*

BA (Anrh)
Celfyddydau Cymhwysol*

Côd UCAS: W201

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r cwrs Celfyddydau Cymhwysol hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau crefft ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr proffesiynol. Datblygwch eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Cerameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg.

 

Bydd myfyrwyr yn:

 

  • gallu ddeall pwysigrwydd creu gweithiau o ansawdd uchel, gwreiddioldeb a sut i gynhyrchu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau
  • datblygu creadigrwydd, arloesedd a sgiliau entrepreneuraidd
  • gallu cyfuno eu sgiliau cysyniadol a thechnegol mewn celfyddydau cymhwysol gyda'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr llwyddiannus.
  • datblygu sgiliau rhyngbersonol trwy brosiectau cydweithredol a gwaith tîm.

 

 

 

*Yn amodol ar ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau. Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.
 

367 x 83

 

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top