GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

MDes Animeiddio

Animeiddio

Cyfle

i weithio ar brosiectau seiliedig ar gleient


cyngor arbennig

gan enwau mawr yn y gynhadledd Dyfodol Creadigol


1AF YNG NGHYMRU

yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019*


Côd UCAS: 259C

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Os ydych yn angerddol am ddelweddau symudol, dod a chymeriadau'n fyw ac adrodd hanesion, yna bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn arbenigwr creadigol ac amryddawn yng nghelf y ddelwedd symudol.

Byddwch yn gorffen eich astudiaethau gyda'r sgiliau proffesiynol a'r strategaethau meddwl creadigol i geisio am swyddi mewn stiwdios, weithio fel arlunydd llawrydd, neu gychwyn eich stiwdio eich hunan.

 

Bydd y cwrs Meistr Integredig hwn yn rhoi'r cyfle i chi ymchwilio'n ddyfnach i'ch ymarfer proffesiynol ar ôl y BA (Anrh).

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • dysgu egwyddorion cyfathrebu gweledol a darlunio a'u cymhwyso i ddyluniad cymeriad, ddyluniad cefnfwrdd, creu bwrdd stori a gosod golygfeydd
  • archwilio egwyddorion animeiddio a ffocysu ar dechnegau 2D
  • gweithio mewn timau ar brosiect graffeg symudol addysgiadol ar gyfer cleient go iawn
  • ymarfer animeiddio cymeriad yn defnyddio technegau 3D ac adeiladu rîl arddangos
  • arbenigo a datblygu prosiect gradd derfynol

Os nad ydych yn dymuno gwneud cais am lefel Meistr Integredig, gallwch hefyd astudio'r cwrs hwn yn radd dros dair blynedd

BA (Anrh) Animeiddio  Cod UCAS: 259B

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top