GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

MDes Animeiddio

Animeiddio

Cyfle

i weithio ar brosiectau seiliedig ar gleient


cyngor arbennig

gan enwau mawr yn y gynhadledd Dyfodol Creadigol


1AF YNG NGHYMRU

yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019*


Côd UCAS: 259C

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol, gan eich galluogi i ddod â chymeriadau'n fyw. Bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn greadigol amlbwrpas ym chelf y ddelwedd symudol.

Wedi'i gynllunio a'i ddatblygu o'r ddaear i fyny gyda chyflogadwyedd fel y nod craidd, byddwch yn datblygu sgiliau mewn animeiddio cynnig 2D, 3D ac animeiddio stop-symud.

Byddwch yn gorffen eich astudiaethau gyda'r strategaethau sgiliau proffesiynol a meddwl creadigol i ddilyn gyrfa o fewn stiwdios animeiddio, gweithio fel artist llawrydd, neu ddechrau eich stiwdio eich hun.

Bydd myfyrwyr yn:

Dysgwch egwyddorion cyfathrebu gweledol a'u defnyddio i ddylunio cymeriad, dylunio cefndir, bwrdd stori a chynllun y cefndir.


• Archwiliwch egwyddorion animeiddio gan ganolbwyntio ar dechnegau digidol 2D.
• Gweithio mewn timau ar ffilm fer i'w chyflwyno i wyliau ffilm, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
• Ymarfer animeiddio cymeriad gan ddefnyddio technegau 3D i adeiladu rîl sioe broffesiynol.
• Arbenigo a datblygu prosiect gradd terfynol a fydd yn gwthio ffiniau eich sgiliau i sicrhau eich bod yn sefyll allan o'r dorf yn y farchnad swyddi.

Byddwch yn ennill profiad mewn sgiliau a thechnegau digidol a ddefnyddir i ddod â'ch dychymyg o syniadau i sgrinio drwyddynt, Animeiddio 2D, Animeiddio 3D, a rhoi'r gorau i animeiddio cynnig, yn dibynnu ar ba un rydych yn dewis arbenigo ynddo.

Os nad ydych yn dymuno gwneud cais am lefel Meistr Integredig, gallwch hefyd astudio'r cwrs hwn yn radd dros dair blynedd

BA (Anrh) Animeiddio  Cod UCAS: 259B

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top