Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Animeiddio

MDes
Animeiddio

Côd UCAS: 259C

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r MDes Animeiddio'n rhoi cyfle ichi estyn eich astudiaethau y tu hwnt i lefel israddedig a chael gwybodaeth ac arbenigedd pellach ar lefel meistr.

 

Bydd ein gradd yn eich galluogi i ddod yn rhan o ddiwydiant deinamig sy'n werth sawl £biliwn bob blwyddyn, ac yn rhoi cyfle i weithio ar brosiectau byw ar gyfer cleientiaid go iawn a bod yn rhan o ddiwydiant cyffrous, cyflym.

 


Mae'r cwrs hwn am bopeth o gynhyrchu gwaith celf mewn llyfrau braslunio i ddod â straeon yn fyw ar y sgrin, o gelf cysyniad i greu'r credadwy, o ddatblygu cymeriadai i chwarae gemau cyfrifiadurol.

 

Yn gwrs cysyniadol a yrrir gan syniadau, mae'n galluogi archwilio a phrofiad aml-greadigol ym mhob maes o gynhyrchu animeiddiol, gyda'r cyfle i gydweithio gyda phobl eraill ar draws disgyblaethau'r celfyddydau creadigol.  Gydag arloesedd a chreadigrwydd wrth ei wraidd, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i fynegi eich syniadau dylunio trwy bob maes  cyfryngau a thechnegau animeiddio.


Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle ichi estyn eich astudiaethau y tu hwnt i lefel israddedig a chael gwybodaeth ac arbenigedd pellach ar lefel meistr sy'n canolbwyntio ar sgiliau ymarfer a sgiliau dadansoddi/ymchwil mwy dwfn, ochr yn ochr â hyrwyddo eu profiad o weithio ar ddarn proffesiynol o waith, megis prosiectau a chomisiynau a arweinir gan ddiwydiant. Mae'r rhaglen hefyd yn herio'r ffordd yr ydych yn meddwl am eich ymarfer a sut y gallech gofleidio ac ymaddasu i ffyrdd gwahanol o weithio sydd 'tu allan i'r blwch’.


Bydd ein cysylltiadau allanol gyda diwydiant yn eich galluogi i gysylltu â diwydiant a chael profiad proffesiynol. Mae dysgu'n cael ei hyrwyddo gan 'digwyddiadau' lle cewch chi weithio ar brosiectau go-iawn. Mae'r rhain yn darparu cyfleoedd i weithio yn eich arbenigedd chi, yn ogystal ag ar y cyd ar draws meysydd pwnc eraill yn y diwydiannau creadigol.

 

Os nad ydych yn dymuno gwneud cais am lefel Meistr Integredig, gallwch hefyd astudio'r cwrs hwn yn radd dros dair blynedd

BA (Anrh) Animeiddio  Cod UCAS: 259B

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top