GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Animeiddio

Animeiddio

1af

yn y DU am foddhad cyffredinol* 


cyngor arbennig

gan enwau mawr yn y gynhadledd Dyfodol Creadigol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 259B

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Os ydych yn angerddol am ddelweddau symudol, dod a chymeriadau'n fyw ac adrodd hanesion, yna bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn arbenigwr creadigol ac amryddawn yng nghelf y ddelwedd symudol.

Mae'r cwrs yn gyntaf yng Nghymru a degfed yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes Cinemateg a Ffotograffiaeth (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb gael ei gyhoeddi).

Byddwch yn gorffen eich astudiaethau gyda'r sgiliau proffesiynol a'r strategaethau meddwl creadigol i geisio am swyddi mewn stiwdios, weithio fel arlunydd llawrydd, neu gychwyn eich stiwdio eich hunan.

Bydd myfyrwyr yn:

  • dysgu egwyddorion cyfathrebu gweledol a darlunio a'u cymhwyso i ddyluniad cymeriad, ddyluniad cefnfwrdd, creu bwrdd stori a gosod golygfeydd
  • archwilio egwyddorion animeiddio a ffocysu ar dechnegau 2D
  • gweithio mewn timau ar brosiect graffeg symudol addysgiadol ar gyfer cleient go iawn
  • ymarfer animeiddio cymeriad yn defnyddio technegau 3D ac adeiladu rîl arddangos
  • arbenigo a datblygu prosiect gradd derfynol

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn opsiwn gradd meistr integredig dros bedair blynedd MDes Animeiddio cod UCAS: 259C neu yn flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Animeiddio (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS: 259D  

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top