GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Animeiddio

Animeiddio

1af

yn y DU am foddhad cyffredinol* 


cyngor arbennig

gan enwau mawr yn y gynhadledd Dyfodol Creadigol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 259B

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Os ydych yn angerddol am ddelweddau symudol, dod a chymeriadau'n fyw ac adrodd hanesion, yna bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn arbenigwr creadigol ac amryddawn yng nghelf y ddelwedd symudol.

Mae'r cwrs yn gyntaf yng Nghymru a degfed yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes Cinemateg a Ffotograffiaeth (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb gael ei gyhoeddi).

Byddwch yn gorffen eich astudiaethau gyda'r sgiliau proffesiynol a'r strategaethau meddwl creadigol i geisio am swyddi mewn stiwdios, weithio fel arlunydd llawrydd, neu gychwyn eich stiwdio eich hunan.

Bydd myfyrwyr yn:

  • dysgu egwyddorion cyfathrebu gweledol a darlunio a'u cymhwyso i ddyluniad cymeriad, ddyluniad cefnfwrdd, creu bwrdd stori a gosod golygfeydd
  • archwilio egwyddorion animeiddio a ffocysu ar dechnegau 2D
  • gweithio mewn timau ar brosiect graffeg symudol addysgiadol ar gyfer cleient go iawn
  • ymarfer animeiddio cymeriad yn defnyddio technegau 3D ac adeiladu rîl arddangos
  • arbenigo a datblygu prosiect gradd derfynol


Wrth astudio’r cwrs byddwch yn ennill profiad mewn sgiliau a thechnegau digidol a ddefnyddir i ddod â'ch dychymyg o syniadau i sgrinio drwy, animeiddio 2D, animeiddio 3D a rhoi'r gorau i gynnig animeiddio, yn dibynnu ar ba un yr ydych yn dewis arbenigo ynddo.

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn opsiwn gradd meistr integredig dros bedair blynedd MDes Animeiddio cod UCAS: 259C neu yn flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Animeiddio (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS: 259D  

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top