Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Animeiddio

BA (Anrh)
Animeiddio

Cyfle

i weithio ar brosiectau seiliedig ar gleient


cyngor arbennig

gan enwau mawr yn y gynhadledd Dyfodol Creadigol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 259B

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Os ydych yn angerddol am ddelweddau symudol, dod a chymeriadau'n fyw ac adrodd hanesion, yna bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn arbenigwr creadigol ac amryddawn yng nghelf y ddelwedd symudol.Byddwch yn gorffen eich astudiaethau gyda'r sgiliau proffesiynol a'r strategaethau meddwl creadigol i geisio am swyddi mewn stiwdios, weithio fel arlunydd llawrydd, neu gychwyn eich stiwdio eich hunan.

Bydd myfyrwyr yn:

  • dysgu egwyddorion cyfathrebu gweledol a darlunio a'u cymhwyso i ddyluniad cymeriad, ddyluniad cefnfwrdd, creu bwrdd stori a gosod golygfeydd
  • archwilio egwyddorion animeiddio a ffocysu ar dechnegau 2D
  • gweithio mewn timau ar brosiect graffeg symudol addysgiadol ar gyfer cleient go iawn
  • ymarfer animeiddio cymeriad yn defnyddio technegau 3D ac adeiladu rîl arddangos
  • arbenigo a datblygu prosiect gradd derfynol

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn opsiwn gradd meistr integredig dros bedair blynedd MDes Animeiddio cod UCAS: 259C neu yn flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Animeiddio (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS: 259D  

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top