Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Astudiaethau Anifeiliaid<br/> blwyddyn atodol

BSc (Anrh)
Astudiaethau Anifeiliaid
blwyddyn atodol

Côd UCAS
D301
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
N/A
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Llaneurgain
Gwnewch gais

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen atodol BA (Anrh) Astudiaethau Anifeiliaid yn darparu pecyn cytbwys o sgiliau a gwybodaeth, sydd wedi ei deilwra ar gyfer y bobl hynny sy'n dymuno cael gyrfa sy'n gysylltiedig â'r sector gofal anifeiliaid, neu sydd am gael addysg lefel gradd a dilyn llwybr gyrfaol gwahanol.

 

Bydd myfyrwyr yn datblygu a ehangu eu gwybodaeth gyfredol yn themâu craidd lles, ymddygiad a chadwraeth anifeiliaid. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cynllunio a gweithredu astudiaeth ymchwil o'u dewis. Mae datblygiad personol a phroffesiynol wedi'i wreiddio yn y cwrs er mwyn datblygu cyflogadwyedd myfyrwyr yn y diwydiant i'r eithaf.

 

Mae'r cwrs hwn yn digwydd ar ein campws gwledig yn Llaneurgain, ynghanol cefn gwlad drawiadol gogledd Cymru, gyda mynediad i fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleuster ceffylau a choetir. Mae ymweliadau oddi ar y safle i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwallt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant yn rhan o'r cwrs.

 

Mae'r cwrs hwn yn llwybr dilyniant i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r FdSc Astudiaethau Anifeiliaid ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau HND, FdSc neu Dip AU mewn pwnc cysylltiedig mewn sefydliad arall.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top