Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Astudiaethau Anifeiliaid<br/> blwyddyn atodol

BSc (Anrh)
Astudiaethau Anifeiliaid
blwyddyn atodol

Lleoliad gwledig

Astudiwch ar ein campws gwledig yn Llaneurgain


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


un flwyddyn

cwrs atodol


Côd UCAS: D301

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen atodol BA (Anrh) Astudiaethau Anifeiliaid yn dilyn ein FdSc Astudiaethau Anifeiliaid. Mae'n darparu pecyn cytbwys o sgiliau a gwybodaeth, sydd wedi ei deilwra ar gyfer y bobl hynny sy'n dymuno gweithio yn y sector gofal anifeiliaid.

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • datblygu ac ehangu eu gwybodaeth bresennol yn themâu craidd lles, ymddygiad a chadwraeth anifeiliaid
  • cynllunio a gweithredu astudiaeth ymchwil o'u dewis
  • ennill datblygiad personol a phroffesiynol i fwyhau cyflogadwyedd o fewn y diwydiant
  • cael mynediad i fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleuster ceffylau a choetir yn ein campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwallt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant


 

Gall fyfyrwyr sydd wedi cwblhau HND, FdSc neu Dip AU mewn pwnc cysylltiedig mewn sefydliad arall hefyd ymuno a'r cwrs.

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top