Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Astudiaethau Anifeiliaid<br/> blwyddyn atodol

BSc (Anrh)
Astudiaethau Anifeiliaid
blwyddyn atodol

Lleoliad gwledig

Astudiwch ar ein campws gwledig yn Llaneurgain


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


un flwyddyn

cwrs atodol


Côd UCAS: D301

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen atodol BA (Anrh) Astudiaethau Anifeiliaid yn darparu pecyn cytbwys o sgiliau a gwybodaeth, sydd wedi ei deilwra ar gyfer y bobl hynny sy'n dymuno cael gyrfa sy'n gysylltiedig â'r sector gofal anifeiliaid, neu sydd am gael addysg lefel gradd a dilyn llwybr gyrfaol gwahanol.

 

Bydd myfyrwyr yn datblygu a ehangu eu gwybodaeth gyfredol yn themâu craidd lles, ymddygiad a chadwraeth anifeiliaid. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cynllunio a gweithredu astudiaeth ymchwil o'u dewis. Mae datblygiad personol a phroffesiynol wedi'i wreiddio yn y cwrs er mwyn datblygu cyflogadwyedd myfyrwyr yn y diwydiant i'r eithaf.

 

Mae'r cwrs hwn yn digwydd ar ein campws gwledig yn Llaneurgain, ynghanol cefn gwlad drawiadol gogledd Cymru, gyda mynediad i fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleuster ceffylau a choetir. Mae ymweliadau oddi ar y safle i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwallt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant yn rhan o'r cwrs.

 

Mae'r cwrs hwn yn llwybr dilyniant i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r FdSc Astudiaethau Anifeiliaid ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau HND, FdSc neu Dip AU mewn pwnc cysylltiedig mewn sefydliad arall.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top