Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Astudiaethau Anifeiliaid

FdSc
Astudiaethau Anifeiliaid

Lleoliad gwledig

Astudiwch ar ein campws gwledig yn Llaneurgain


Mynediad

i fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: D300

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LlA) 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: Côd y Sefydliad

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

 

P'un a ydych yn gyw-sŵolegydd ers yn ifanc neu wedi darganfod chwilfrydedd naturiol yn ddiweddar ar gyfer y deyrnas anifeiliaid - ni fu erioed well amser i archwilio eich gyrfa ddelfrydol.

 

Mae'r diwydiant gofal anifeiliaid bellach yn werth £1 biliwn i economi'r DU gyda 13,000 o fusnesau ac elusennau anifeiliaid, sŵau, sefydliadau cadwraeth, parciau bywyd gwyllt ac atyniadau anifeiliaid i ymwelwyr hefyd.

 

Mae ein cwrs wedi ei gynllunio i gynnwys meysydd o ddiddordeb cenedlaethol a rhyngwladol a dadlau sy'n berthnasol i ymddygiad anifeiliaid, moeseg a lles anifeiliaid - byddwch yn astudio pynciau megis gwyddoniaeth swolegol, hwsmonaeth anifeiliaid, dysgu a hyfforddi anifeiliaid a sgiliau arolwg ar gyfer cadwraeth.

 

Mae lleoliadau gwaith yn rhan allweddol o'r cwrs ac maent yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol ac yn rhoi'r cyfle ichi ddangos yr wybodaeth a'r sgiliau rydych chi wedi eu datblygu. Gan ddefnyddio'r cyfleusterau ar ein Campws Llaneurgain a mynd ar ymweliadau i sŵau, canolfannau achub anifeiliaid a sefydliada cadwraeth hefyd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau ymarferol hollbwysig o sgiliau trin ac ymarferion hwsmonaeth i dechnegau hyfforddi ac ymddygiad.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda  dros dair blynedd. Cod UCAS:85D4

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top