Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Astudiaethau Anifeiliaid

FdSc
Astudiaethau Anifeiliaid

Lleoliad gwledig

Astudiwch ar ein campws gwledig yn Llaneurgain


Mynediad

i fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: D300

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LlA) 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: Côd y Sefydliad

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r diwydiant gofal anifeiliaid bellach werth £1 biliwn i economi'r DU gyda 13,000 o fusnesau ac elusennau anifeiliaid, sŵau, sefydliadau cadwraeth, parciau bywyd gwyllt ac atyniadau anifeiliaid i ymwelwyr.


Os ydych yn angerddol am anifeiliaid does dim amser gwell i baratoi ar gyfer eich gyrfa ddelfrydol gyda'n cwrs, sydd yn cwmpasu ymddygiad, moeseg a lles anifeiliaid.

Bydd myfyrwyr yn:

  • astudio gwyddoniaeth sŵolegol, hwsmonaeth anifeiliaid, dysgu a hyfforddi anifeiliaid a sgiliau arolwg ar gyfer cadwraeth
  • cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith i ddatblygu sgiliau ymarferol ac arddangos y sgiliau maent wedi eu hennill
  • cael mynediad i fferm brid prin, uned anifeiliaid, cyfleuster ceffylau a choetir ar ein Campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwyllt a lleoliadau eraill yn gysylltiedig â'r diwydiant.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda  dros dair blynedd. Cod UCAS:85D4

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top