GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) BSc Gwyddor Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth

BSc Gwyddor Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth

1af yn y DU

yn Complete University Guide 2021*


mynediad

at fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: 839K

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 YRS (PT)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

*Mae'n maes pwnc Gwyddor Anifeiliaid yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2021 ac mae'r cwrs yma'n ran o'r maes pwnc.

Yn gwrs eang, bydd y rhaglen BSc (Anrh) Gwyddor Anifeiliaid yn eich cyfarparu â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i nifer o alwedigaethau amrywiol o fewn y sector anifeiliaid.


 

Bydd myfyrwyr yn:

  • datblygu eu gwybodaeth yn themâu craidd ymddygiad, lles a chadwraeth anifeiliaid
  • dylunio a gweithredu eu prosiect ymchwil eu hunain, sy'n eu galluogi i arbenigo mewn maes o'u dewis
  • mwynhau datblygiad personol a phroffesiynol bydd yn mwyhau cyflogadwyedd o fewn y diwydiant
  • cael mynediad i ystod o anifeiliaid domestig ac egsotig yn ein campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau oddi ar y campws i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwyllt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

 

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top