Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gwyddor Anifeiliaid

BSc (Anrh)
Gwyddor Anifeiliaid

lleoliad gwledig

Astudiwch ar ein campws gwledig yn Llaneurgain


mynediad

at fferm bridiau prid, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: 839K

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 YRS (PT)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Yn gwrs eang, bydd y rhaglen BSc (Anrh) Gwyddor Anifeiliaid yn eich cyfarparu â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i nifer o alwedigaethau amrywiol o fewn y sector anifeiliaid.

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • datblygu eu gwybodaeth yn themâu craidd ymddygiad, lles a chadwraeth anifeiliaid
  • dylunio a gweithredu eu prosiect ymchwil eu hunain, sy'n eu galluogi i arbenigo mewn maes o'u dewis
  • mwynhau datblygiad personol a phroffesiynol bydd yn mwyhau cyflogadwyedd o fewn y diwydiant
  • cael mynediad i fferm fridiau prin, uned geffylau a choetiroedd yn ein campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau oddi ar y campws i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwyllt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top