GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Gwyddor Anifeiliaid

Gwyddor Anifeiliaid

lleoliad gwledig

Astudiwch ar ein campws gwledig yn Llaneurgain


mynediad

at fferm bridiau prid, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: 839K

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 YRS (PT)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Yn gwrs eang, bydd y rhaglen BSc (Anrh) Gwyddor Anifeiliaid yn eich cyfarparu â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i nifer o alwedigaethau amrywiol o fewn y sector anifeiliaid.

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • datblygu eu gwybodaeth yn themâu craidd ymddygiad, lles a chadwraeth anifeiliaid
  • dylunio a gweithredu eu prosiect ymchwil eu hunain, sy'n eu galluogi i arbenigo mewn maes o'u dewis
  • mwynhau datblygiad personol a phroffesiynol bydd yn mwyhau cyflogadwyedd o fewn y diwydiant
  • cael mynediad i fferm fridiau prin, uned geffylau a choetiroedd yn ein campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau oddi ar y campws i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwyllt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

 

 

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Top