GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) BSc Gwyddor Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth

BSc Gwyddor Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth

1af yn y DU

yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019


mynediad

at fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: 839K

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 YRS (PT)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae BSc (Anrh) Gwyddor Anifeiliaid yn 1af yn y DU am foddhad cyffredinol a chymuned dysgu yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019. Bydd y rhaglen eang hon yn eich galluogi gyda'r wybodaeth a sgiliau angenrheidiol ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y sector anifeiliaid.

Yn gwrs eang, bydd y rhaglen BSc (Anrh) Gwyddor Anifeiliaid yn eich cyfarparu â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i nifer o alwedigaethau amrywiol o fewn y sector anifeiliaid.


 

Bydd myfyrwyr yn:

  • datblygu eu gwybodaeth yn themâu craidd ymddygiad, lles a chadwraeth anifeiliaid
  • dylunio a gweithredu eu prosiect ymchwil eu hunain, sy'n eu galluogi i arbenigo mewn maes o'u dewis
  • mwynhau datblygiad personol a phroffesiynol bydd yn mwyhau cyflogadwyedd o fewn y diwydiant
  • cael mynediad i ystod o anifeiliaid domestig ac egsotig yn ein campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau oddi ar y campws i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwyllt a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

 

 

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Top