Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cynnal a Chadw Awyrennau (atodol)

BEng (Hons)
Cynnal a Chadw Awyrennau (atodol)

efelychydd hedfan

defnyddiwch efelychydd hedfan Merlin arloesol


Un flwyddyn

cwrs atodol


Arloesol

ddylunio â chymorth cyfrifiadur, meddalwedd dadansoddi ac efelychu


Côd UCAS: F301

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Nod y rhaglen atodol un flwyddyn hon yw cynhyrchu graddedigion gyda gwybodaeth gynhwysfawr am ddeddfwriaeth, rheoleiddio a chynllunio cynnal a chadw awyrennau cyfoes.


Bydd myfyrwyr yn cael budd:

  • cysylltiadau diwydiant cryf
  • gweithio ar awyrennau peiriant jet yn ein hawyrendy
  • y Ganolfan Hyfforddiant a Datblygiad Cyfansawdd Uwch ym Mhrychdyn
  • efelychydd hedfan Merlin a'r dyluniad drwy gymorth cyfrifiadur diweddaraf

 


Bydd myfyrwyr sy'n graddio:

  • yn fedrus wrth ddelio gyda chynnal a chadw awyrennau cymhleth a materion dadansoddi dyluniad a strwythur yn systematig a chreadigol, a'n gallu gwneud beirniadaeth gadarn.
  • gyda'r lled a dyfnder o addysg, sgiliau ac agwedd i gwrdd anghenion y dyfodol amgylchedd busnes a thechnoleg sy'n newid yn gyflym.

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top