Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cynnal a Chadw Awyrennau (atodol)

BEng (Hons)
Cynnal a Chadw Awyrennau (atodol)

Côd UCAS
F301
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS

Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y rhaglen atodol dros un flwyddyn hon yw cynhyrchu graddedigion a chanddynt wybodaeth gynhwysfawr am ddeddfwriaeth, rheoleiddio a chynllunio cynnal a chadw awyrennau a ddealltwriaeth ddofn am ymarfer cynnal a chadw awyrennau cyfoes.

 

Mae'n datblygu'r sgiliau i fynd i'r afael â materion cymhleth o ran chynnal a chadw, dylunio a dadansoddi strwythurol awyrennau yn systematig ac yn greadigol, a bod yn gallu gwneud penderfyniadau peirianegol cadarn. Mae'n pwysleisi oehangder a dyfnder y dysgu, y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen ar raddedigion i'w galluogi i ddiwallu darpar anghenion of a technoleg ac amgylchedd busnes sy'n prysur newid.

 

Caiff graddedigion eu harfogi â sgiliau dadansoddol,  cyfrifiannol, dylunio a throsglwyddadwy, gan gynnwys ymwybyddiaeth o oblygiadau cymdeithasol ac amgylcheddol. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddant yn gallu chwarae rolau blaenllaw proffesiynol mewn diwydiannau awyrennol a diwydiannau cysylltiedig, i ddangos menter, ysgwyddo cyfrifoldeb a gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth ac anrhagweladwy.

 

367 x 83

Bwrsariaeth Peirianneg

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top