GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol*

Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol*

Y Gyntaf

am foddhad addysg - Tabl Cynghraid y Guardian 2019


Efelychydd Hedfan

defnyddiwch yr efelychydd hedan Merlin arloesol


Y Gyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu*


Côd UCAS: HH34

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Rhif un yn y DU am foddhad gyda'r cwrs (Tabl Cynghrhair Guardian 2019), bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod gennych y sgiliau allweddol a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym mheirianneg awyrennau modern. Dyluniwyd y cwrs hwn i gyflawni anghenion y diwydiannau ac mae'n buddio o gysylltiadau diwydiannol cryf.

 

Cwrs wedi ffocysu ar ddylunio: datblygwch ddealltwriaeth lawn o gysyniadau dyluniad peiriannol a'r broses dyluniad peiriannol.
Enillwch wybodaeth a sgiliau busnes trosglwyddadwy i'ch cyfarparu ar gyfer y farchnad swyddi ehangach.
Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio amrywiaeth o offer dylunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD), gan gynnwys Dadansoddiad Elfennau Meidrol (FEA) a Deinameg Hylif Dull Cyfrifiannu (CFD).

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen).

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

367 x 83

engineering-council-accredited-degree-logo

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top