Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol

BEng (Anrh)
Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol

Y Gyntaf

am foddhad addysg - Tabl Cynghraid y Guardian 2019


Efelychydd Hedfan

defnyddiwch yr efelychydd hedan Merlin arloesol


Y Gyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu*


Côd UCAS: HH34

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Rhif un yn y DU am foddhad gyda'r cwrs (Tabl Cynghrhair Guardian 2019), bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod gennych y sgiliau allweddol a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym mheirianneg awyrennau modern. Dyluniwyd y cwrs hwn i gyflawni anghenion y diwydiannau ac mae'n buddio o gysylltiadau diwydiannol cryf.

 

Cwrs wedi ffocysu ar ddylunio: datblygwch ddealltwriaeth lawn o gysyniadau dyluniad peiriannol a'r broses dyluniad peiriannol.
Enillwch wybodaeth a sgiliau busnes trosglwyddadwy i'ch cyfarparu ar gyfer y farchnad swyddi ehangach.
Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio amrywiaeth o offer dylunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD), gan gynnwys Dadansoddiad Elfennau Meidrol (FEA) a Deinameg Hylif Dull Cyfrifiannu (CFD).


 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen).

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top