Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Aciwbigo

BA (Anrh)
Aciwbigo

Wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Meddygaeth Dsieiniaidd Draddodiadol


Clinig ar y safle

Datblygwch brofiad yn ein Clinig Gofal Iechyd Cyflenwol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


Côd UCAS: B341

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae galw cynyddol am bobl sydd wedi eu hyfforddi'n broffesiynol ym maes meddygaeth gyflenwol ac mae aciwbigo yn un o'r arbenigeddau mwyaf poblogaidd yn y maes hwn.

 

Trwy gwblhau'r cwrs hwn byddwch wedi datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r proffesiynoldeb i ymarfer fel ymarferydd cymwysedig. Mae maes aciwbigo yn un o'r llwybrau gyrfaol mwyaf diddorol, heriol a gwerth chweil yn y sector hwn.

 

Byddwch yn astudio aciwbigo o'r dull Meddygaeth Dseiniaidd o drin y maes gan gynnwys egwyddorion Yin ac Yang, organau zang fu, qi, y dull 8 Egwyddor o drafod diagnosteg a'u defnydd mewn ymarfer. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o athroniaeth Dseiniaidd, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth o astudiaethau anatomegol, ymchwil a sgiliau therapiwtig yn ogystal â datblygu'ch sgiliau mewn cyfathrebu, cyflwyno, adfyfyrio, casglu gwybodaeth, datrus problemau a gwerthuso.

 

Mae ein Clinig Gofal Iechyd Cyflenwol ar y campws yn rhoi'r cyfle ichi ymarfer eich sgiliau ac mae profiad ymarferol yn rhan fawr o'r rhaglen - yn delio â chleifion a chanddynt gyflyrau â chwrs penodol a chronig wrth cynorthywo i hyrwyddo iechyd a llesiant.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Gymdeithas Meddygaeth Dsieineaidd Draddodiadol (ATCM) sy'n eich galluogi, ar ôl ichi gwblhau'r radd yn llwyddiannus, i wneud cais am Aelodaeth Gyffredin yng Nghategori Un (Aciwbigo a Tui Na), a Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT).

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Aciwbigo (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 32K2

 

 

acupuncture accreditation

  

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top