Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifeg a Chyllid

BA (Anrh)
Cyfrifeg a Chyllid

Y Gyntaf

yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu*


Wedi'i hachredu

gan ACCA, IFA ac AIA


Lleoliadau

Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael


Côd UCAS: 4J68

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'n gradd Cyfrifeg a Chyllid yn canolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau'ch bod yn barod i ymuno a'r byd busnes wrth raddio.

  • Dysgu seiliedig ar waith - o astudiaethau achos, datrys problemau i gyfleoedd lleoliadau gwaith - yn sicrhau bod gan fyfyrwyr sy'n graddio'r wybodaeth a sgiliau i gwrdd anghenion presennol a dyfodol y farchnad
  • Achrededig gan Gymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), Cymdeithas Cyfrifwyr Rhyngwladol (AIA) a Sefydliad Cyfrifwyr Cyllidol (IFA).
  • Bydd graddedigion yn gymwys am eithriad o hyd at chew arholiad ACCA a hyd at chwe arholiad AIA.
  • Bydd graddedigion yn gymwys ar gyfer aelodaeth lefel Cydymaith AFA.
  • Bydd graddedigion i gyd yn derbyn Diploma/Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

  

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS:A268

 

 ‌acca        ifa   aia

 

 

367 x 83 cmi partner

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top