GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid*

Cyfrifeg a Chyllid*

Y Gyntaf

yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu*


Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Lleoliadau

Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael


Côd UCAS: 4J68

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'n gradd Cyfrifeg a Chyllid yn canolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau'ch bod yn barod i ymuno a'r byd busnes wrth raddio.

  • Dysgu seiliedig ar waith - o astudiaethau achos, datrys problemau i gyfleoedd lleoliadau gwaith - yn sicrhau bod gan fyfyrwyr sy'n graddio'r wybodaeth a sgiliau i gwrdd anghenion presennol a dyfodol y farchnad
  • Bydd graddedigion yn gymwys ar gyfer eithriad o rai arholiadau ACCA ac AIA
  • Mae graddedigion y rhaglen yn gymwys ar gyfer aelodaeth lefel Cydymaith AFA.
  • Bydd graddedigion i gyd yn derbyn Diploma/Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

  

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS:A268

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

367 x 83 ‌

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top