Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cyfrifeg a Chyllid

BA (Anrh)
Cyfrifeg a Chyllid

Côd UCAS
4J68
Bl Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Cyfrifeg a chyllid yw asgwrn cefn pob busnes a sefydliad.

 

Bydd ein gradd Cyfrifed a Chyllid yn eich rhoi chi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa hirdymor ym maes cyfrifeg a chyllid. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr a chyrff proffesiynol i sicrhau bod ein cwrs yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

 

Mae deall sefyllfa ariannol sefydliad yn hanfodol i benderfyniadau busnes a chynllunio ariannol. Trwy gydol y cwrs byddwch yn dysgu nid yn unig sut i weithio gyda rhifau a'u dadansoddi a'u dehongli, ond hefyd sut i lywio penderfyniadau a datrys problemau yn seiliedig ar wybodaeth ariannol.

 

O gwblhau'r cwrs hwn byddwch hefyd yn gallu cael achrediad tuag at gymhwyster Lefel Pump Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).

 

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru'n meithrin cysylltiadau ag ystod o fusnesau gan gynnwys arweinwyr ym myd cyllid - KPMG, Grant Thornton, Santander a DTCC. Mae'r cysylltiadau hyn yn rhoi cyfleoedd ychwanegol ichi brofi sefyllfaoedd gwaith, ac maent yn darparu sesiynau datblygu yn ogystal â rhoi cyfleoedd ichi rwydweithio.

 

Mae'r Ysgol yn angerddol am roi rhagoriaeth i bob un o'i myfyrwyr ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn eu graddau. Yn semester cyntaf blwyddyn academaidd 2015/16, cafodd mwy na 85% o fyfyrwyr'r Ysgol Busnes ddosbarth 2:1 neu uwch sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac yn profi bod ein ffocws nid yn unig ar gyflwyno graddau arloesol a pherthnasol, ond hefyd ar gefnogi ein myfyrwyr i gael y canlyniadau gorau posibl.  

  

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS:A268

 

 ‌acca        ifa   

 

 

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top