GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Character design

Character design

Dosbarth min nos byr yw hwn sy'n cynnig cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i Ddylunio Cymeriadau. Mae'n berffaith i'r rhieny sy'n awyddus i greu cymeriad y gellir ei gymhwyso i amrywiaeth o bynciau fel Animeiddio, Dylunio, Llyfrau Comics, Gemau neu Hysbysebu. P'un a yw ar gyfer myfyrwyr sy'n awyddus i ddatblygu eu portffolio, neu'r rhieny sy'n awyddus i ehangu eu gwybodaeth bresennol neu ddechreuwyr sy'n awyddus i ddysgu am Ddylunio Cymeriadau, mae'r cwrs yma yn addas i bob lefel.

Beth fyddwch yn ei astudio?


Mae proses Dylunio Cymeriadau yn cynnwys cyd-destunoli cymeriad trwy ddigwyddiadau, rhinweddau corfforol ac emosiynol a gwahaniaethau gweledol. Bydd y cwrs yn amlinellu hanfodion Dylunio Cymeriadau da a bydd yn darparu'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i ddatblygu eich dulliau a'ch sgiliau. Caiff pynciau fel ymddaliad a symudiad, adeiladu ffigyrau, ystum a mynegiadau wynebol eu harchwilio mewn perthynas â datblygu cymeriad. Bydd y tiwtor yn cynnig cyngor a gwybodaeth yn y maes pwnc ac yn helpu i ddatblygu eich hyder i gyfleu eich syniadau'n weledol.

Dyddiadau’r cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosibl y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

I gadw lle

Ewch i'r siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top