GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Character design

Character design

Dosbarth min nos byr yw hwn sy'n cynnig cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i Ddylunio Cymeriadau. Mae'n berffaith i'r rhieny sy'n awyddus i greu cymeriad y gellir ei gymhwyso i amrywiaeth o bynciau fel Animeiddio, Dylunio, Llyfrau Comics, Gemau neu Hysbysebu. P'un a yw ar gyfer myfyrwyr sy'n awyddus i ddatblygu eu portffolio, neu'r rhieny sy'n awyddus i ehangu eu gwybodaeth bresennol neu ddechreuwyr sy'n awyddus i ddysgu am Ddylunio Cymeriadau, mae'r cwrs yma yn addas i bob lefel.

Beth fyddwch yn ei astudio?


Mae proses Dylunio Cymeriadau yn cynnwys cyd-destunoli cymeriad trwy ddigwyddiadau, rhinweddau corfforol ac emosiynol a gwahaniaethau gweledol. Bydd y cwrs yn amlinellu hanfodion Dylunio Cymeriadau da a bydd yn darparu'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i ddatblygu eich dulliau a'ch sgiliau. Caiff pynciau fel ymddaliad a symudiad, adeiladu ffigyrau, ystum a mynegiadau wynebol eu harchwilio mewn perthynas â datblygu cymeriad. Bydd y tiwtor yn cynnig cyngor a gwybodaeth yn y maes pwnc ac yn helpu i ddatblygu eich hyder i gyfleu eich syniadau'n weledol.

Dyddiadau’r cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosibl y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

I gadw lle

Ewch i'r siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top