GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ymchwiliad i leoliadau troseddau

Ymchwiliad i leoliadau troseddau

Bydd y cwrs byr yn apelio at bobl sydd â diddordeb amatur neu broffesiynol mewn Archwilio Lleoliadau Troseddau.

Efallai eich bod yn dwlu ar CSI, ac am gael gwybod mwy am y wyddoniaeth y tu ôl i'r ffuglen.

Neu efallai eich bod yn gweithio mewn maes sy'n gysylltiedig â throseddu, ac am ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, a dyfnhau eich dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd tu ôl i'r llenni.

Bydd y cwrs byr, annibynnol a ddilynir o hirbell, yn rhoi blas ichi o'r Gwyddoniaeth y tu ôl i'r ffuglen. Bydd yn eich galluogi i ddysgu am y wyddoniaeth ac ymarferoldeb y tu ôl i Ymchwiliadau i Leoliadau Troseddau a'r ystyriaethau y mae angen eu hystyried wrth eu prosesu.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Bydd y cwrs byr yn eich cyflwyno i'r arfer o arsylwi, cofnodi a chadw lleoliadau troseddau a thystiolaeth. Bydd yn dysgu'r technegau a ddefnyddir i fynd i mewn i leoliadau troseddau'n gywir er mwyn cadw tystiolaeth fforensig.

Byddwch hefyd yn datblygu profiad ymarferol mewn casglu olion bysedd, defnyddio swabiau di-haint a thapiau codi, ynghyd â sut i gasglu olion offer a mathau eraill o dystiolaeth olion.

Bydd pob myfyriwr hefyd yn cael eu dysgu sut i gofnodi lleoliad y troseddau'n gywir gan ddefnyddio diagramau a nodiadau.

Mae'r maes llafur yn cynnwys y pynciau canlynol:

  • Tystiolaeth a geir mewn lleoliadau troseddau
  • Ymchwilio i leoliadau troseddau
  • Technegau chwilio
  • Cael tystiolaeth a gwybodaeth arall
  • Gweithio mewn timau mewn lleoliadau troseddau
  • Adrodd ar ymchwiliadau safle trosedd

Asesu

50 % Efelychu Ymarferol (a gynhelir dros y penwythnos a addysgir)

50 % Ysgrifennu am y gwaith ymarferol (1500 o eiriau)  

Credydau

20 credyd

Dyddiadau'r Cwrs

TBC

Cymwysterau

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i dderbyn Tystysgrif  Addysg Barhaus Prifysgol Glyndŵr – Ymchwiliad i Leoliadau Troseddau.

Rhagolygon gyrfaol

Byddai'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am wyddoniaeth fforensig, neu ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn plismona, ymchwilio i droseddau neu feysydd cysylltiedig.

Bydd y cwrs hefyd yn rhoi blas estynedig a fydd yn galluogi myfyrwyr i wneud dewis gwybodus ynghylch a fyddai'r BSc Gwyddoniaeth Fforensig yn addas iddyn nhw ym Medi 2018. (Yn amodol ar y meini prawf mynediad)

Ffioedd

£25


I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-leinAm ragor o wybodaeth am fanylion y cwrs hwn, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top