GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Fideo ar gyfer dyfeisiau symudol

Fideo ar gyfer dyfeisiau symudol

Yn y degawd diwethaf profwyd ffonau symudol i fod yn un o'r technolegau sydd wedi datblygu mwyaf cyflym erioed.

Mae ansawdd a nodweddion camerâu ffonau clyfar wedi'i dogfennu eisoes, gyda hyd yn oed y model mwyaf sylfaenol yn gallu cymryd lluniau a fideo uwch ddiffiniad.

Gall ddealltwriaeth o'r technegau defnyddiwyd gan bobl broffesiynol ddyrchafu canlyniadau eich ffilmio cartref i lefelau bydd eich ffrindiau, cydweithwyr a theulu methu credu. Hyd yn oed os ydych dim ond yn ffilmio clipiau byr i'w rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, mae yna sawl awgrym a thric bydd yn denu sylw at eich ffilmiau.

Bydd y cwrs yma'n rhoi'r sgiliau cefndir bydd yn agor y drws i fideos o'ch dyfeisiau symudol sy'n edrych a swnio'n well. Byddwch yn gweld canlyniadau defnyddio camerâu proffesiynol ac yna'n dysgu sut y gellir cyflawni'r canlyniadau yma gyda'r camera'n eich poced, eich ffon glyfar.

Bydd y gwersi'n addysgiadol ac yn rhedeg ar radd bydd yn gweddu dysgwr o unrhyw lefel. Yn bennaf, dyluniwyd y cwrs i fod yn ymarferol a hwyl.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn delio â'r pynciau canlynol:

  • Egwyddorion sylfaenol ffotograffiaeth, wedi eu dangos gyda chamerâu proffesiynol
  • Egwyddorion sylfaenol sain, wedi eu dangos gyda meicroffonau a chyfarpar proffesiynol
  • Dyfeisiau - yn edrych ar y cyfarpar cynorthwyol sy'n gwneud y dasg o gael darn o ffilm ansawdd-uchel yn bosib.
  • Ol-gynhyrchiad - paratoi eich darn o ffilm ar gyfer cynulleidfa
  • Platfformau sy'n gadael i chi gyhoeddi'ch gwaith a'i rannu â'r byd.


I gael y mwyaf o'r cwrs hwn bydd angen i chi gael ffôn clyfar diweddar neu gamera DSLR gyda gallu fideo Uwch-Ddiffiniad.

Dyddiadau’r Cwrs

TBC

Lleoliad

Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Asesu

Ar ddiwedd bob pwnc, bydd tasg fechan ymarferol yn defnyddio'ch dyfais symudol yn cael ei ddefnyddio i asesu'ch dealltwriaeth a rhoi hyder yn eich cynydd i chi.

Credydau

10

Ffioedd

£195

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu.

I archebu

Ewch i'r siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top