GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Fideo ar gyfer dyfeisiau symudol

Fideo ar gyfer dyfeisiau symudol

Yn y degawd diwethaf profwyd ffonau symudol i fod yn un o'r technolegau sydd wedi datblygu mwyaf cyflym erioed.

Mae ansawdd a nodweddion camerâu ffonau clyfar wedi'i dogfennu eisoes, gyda hyd yn oed y model mwyaf sylfaenol yn gallu cymryd lluniau a fideo uwch ddiffiniad.

Gall ddealltwriaeth o'r technegau defnyddiwyd gan bobl broffesiynol ddyrchafu canlyniadau eich ffilmio cartref i lefelau bydd eich ffrindiau, cydweithwyr a theulu methu credu. Hyd yn oed os ydych dim ond yn ffilmio clipiau byr i'w rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, mae yna sawl awgrym a thric bydd yn denu sylw at eich ffilmiau.

Bydd y cwrs yma'n rhoi'r sgiliau cefndir bydd yn agor y drws i fideos o'ch dyfeisiau symudol sy'n edrych a swnio'n well. Byddwch yn gweld canlyniadau defnyddio camerâu proffesiynol ac yna'n dysgu sut y gellir cyflawni'r canlyniadau yma gyda'r camera'n eich poced, eich ffon glyfar.

Bydd y gwersi'n addysgiadol ac yn rhedeg ar radd bydd yn gweddu dysgwr o unrhyw lefel. Yn bennaf, dyluniwyd y cwrs i fod yn ymarferol a hwyl.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn delio â'r pynciau canlynol:

  • Egwyddorion sylfaenol ffotograffiaeth, wedi eu dangos gyda chamerâu proffesiynol
  • Egwyddorion sylfaenol sain, wedi eu dangos gyda meicroffonau a chyfarpar proffesiynol
  • Dyfeisiau - yn edrych ar y cyfarpar cynorthwyol sy'n gwneud y dasg o gael darn o ffilm ansawdd-uchel yn bosib.
  • Ol-gynhyrchiad - paratoi eich darn o ffilm ar gyfer cynulleidfa
  • Platfformau sy'n gadael i chi gyhoeddi'ch gwaith a'i rannu â'r byd.


I gael y mwyaf o'r cwrs hwn bydd angen i chi gael ffôn clyfar diweddar neu gamera DSLR gyda gallu fideo Uwch-Ddiffiniad.

Dyddiadau’r Cwrs

Mae'r cwrs yn rhedeg am 10 wythnos yn cychwyn ar y dyddiadau canlynol:

Mai 13eg 2019 6-8yh

Lleoliad

Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Asesu

Ar ddiwedd bob pwnc, bydd tasg fechan ymarferol yn defnyddio'ch dyfais symudol yn cael ei ddefnyddio i asesu'ch dealltwriaeth a rhoi hyder yn eich cynydd i chi.

Credydau

10

Ffioedd

£195

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu.

I archebu

Ewch i'r siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top