GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Deall seicoleg - Ar-lein

Deall seicoleg - Ar-lein

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Mae cymdeithas heddiw yn arddangos nifer o faterion cymdeithasol fel rhagfarn, caeth i'r rhyngrwyd a bwlio. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i'ch cyflwyno i ddeall y seicoleg sydd wrth wraidd y materion hyn.

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Bydd amrywiaeth o bynciau'n cael eu hastudio er mwyn deall sut y gall seicoleg esbonio digwyddiadau cyfredol/materion cyfoes megis:

  • perthnasoedd
  • rhagfarn
  • bwlio
  • bod yn gaeth i'r rhyngrwyd

Asesiad

Portffolio strwythuredig lle mae'n rhaid i'r myfyriwr:

a) dangos dealltwriaeth o theori ac ymchwil seicolegol. Er enghraifft, bydd myfyrwyr yn cyfrannu at eu dealltwriaeth eu hunain o theori ac ymchwil, ac yn rhoi sylwadau ar swyddi myfyrwyr eraill, ar-lein. 

b) cymhwyso theori a gwybodaeth seicolegol i ystod o faterion amserol. Er enghraifft bydd myfyrwyr yn cael eu gwahodd i ddewis maes pwnc ar gyfer llunio naill ai Cyflwyniad poster neu gyflwyniad llafar.  

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

14 Mehefin 2021 - 6 wythnos

2 Awst 2021 - 6 wythnos

Credydau

10

Lleoliad

Ar-lein.

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. Cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top