GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Deall seicoleg

Deall seicoleg

Mae cymdeithas heddiw yn arddangos nifer o faterion cymdeithasol fel rhagfarn, caeth i'r rhyngrwyd a bwlio. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i'ch cyflwyno i ddeall y seicoleg sydd wrth wraidd y materion hyn.

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Bydd amrywiaeth o bynciau'n cael eu hastudio er mwyn deall sut y gall seicoleg esbonio digwyddiadau cyfredol/materion cyfoes megis:

  • perthnasoedd
  • rhagfarn
  • bwlio
  • bod yn gaeth i'r rhyngrwyd

Asesiad

Portffolio strwythuredig lle mae'n rhaid i'r myfyriwr:

a) dangos dealltwriaeth o theori ac ymchwil seicolegol. Er enghraifft, bydd myfyrwyr yn cyfrannu at eu dealltwriaeth eu hunain o theori ac ymchwil, ac yn rhoi sylwadau ar swyddi myfyrwyr eraill, ar-lein. 

b) cymhwyso theori a gwybodaeth seicolegol i ystod o faterion amserol. Er enghraifft bydd myfyrwyr yn cael eu gwahodd i ddewis maes pwnc ar gyfer llunio naill ai Cyflwyniad poster neu gyflwyniad llafar.  

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

  • 20 Mai 2020, Dydd Mercher 10.00-13.00.
  • 27 Mai 2020, Dydd Mercher 10.00-13.00.
  • Mehefin 2020, Dydd Mercher 10.00-13.00.
  • 10 Mehefin 2020, Dydd Mercher 10.00-13.00.
  • 17 Mehefin 2020, Dydd Mercher 10.00-13.00.
  • 24 Mehefin 2020, Dydd Mercher 10.00-13.00.

Credydau

10

Lleoliad

Northop

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. Cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top