GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Deall seicoleg

Deall seicoleg

Mae cymdeithas heddiw yn arddangos nifer o faterion cymdeithasol fel rhagfarn, caeth i'r rhyngrwyd a bwlio. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i'ch cyflwyno i ddeall y seicoleg sydd wrth wraidd y materion hyn.

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Bydd amrywiaeth o bynciau'n cael eu hastudio er mwyn deall sut y gall seicoleg esbonio digwyddiadau cyfredol/materion cyfoes megis:

  • perthnasoedd
  • rhagfarn
  • bwlio
  • bod yn gaeth i'r rhyngrwyd

Asesiad

Portffolio strwythuredig lle mae'n rhaid i'r myfyriwr:

a) dangos dealltwriaeth o theori ac ymchwil seicolegol. Er enghraifft, bydd myfyrwyr yn cyfrannu at eu dealltwriaeth eu hunain o theori ac ymchwil, ac yn rhoi sylwadau ar swyddi myfyrwyr eraill, ar-lein. 

b) cymhwyso theori a gwybodaeth seicolegol i ystod o faterion amserol. Er enghraifft bydd myfyrwyr yn cael eu gwahodd i ddewis maes pwnc ar gyfer llunio naill ai Cyflwyniad poster neu gyflwyniad llafar.  

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I'w gadarnhau

Credydau

10

Lleoliad

Northop

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. Cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top