GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Deall Personoliaeth

Deall Personoliaeth

Erioed wedi meddwl pam eich bod yn cyd-dynnu'n well â rhai pobl o gymharu ag eraill, neu pam mae rhai pobl yn eich gwylltio braidd ac eraill ddim? Bydd y cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i ddamcaniaeth Teip Seicolegol. Ffordd o ystyried personoliaeth sy'n gallu eich helpu i ddeall eich hunan ac eraill. Mae'r cwrs yn un rhyngweithiol a chyfranogol. 

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Deall Personoliaeth: Damcaniaeth teip seicolegol, gan gynnwys mewnblygrwydd ac allblygedd.

Asesiad

Portffolio 1,500 gair

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I'w gadarnhau

 

Credydau

10

Lleoliad

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top