GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Troseddau a Throseddwyr Drwg-Enwog

Troseddau a Throseddwyr Drwg-Enwog

Trosolwg

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar graidd dadleuon cyfoes am weithrediad cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr.

Byddwch yn edrych ar ddeg trosedd a throseddwr drwg-enwog, megis; Yorkshire Ripper, Myra Hindley, Timothy Evans, John Worboys a mwy.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut mae'r achosion drwg-enwog yma wedi fframio dadleuon am gyfiawnder troseddol. Byddwch yn ennill dealltwriaeth am sut mae ymchwilio i droseddau a nodau eraill o ddedfrydu. Bydd y cwrs hwn hefyd yn eich galluogi i adnabod y grwpiau a all fod yn agored i drosedd ac erledigaeth.

Asesu

Cyflwyniad 10 munud

Credydau

20 Credyd ar Lefel 4

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Campws Plas Coch, Wrecsam

Ffioedd

£95


I gadw lle ewch i'r siop arlein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top